FITBO.CZ | Originální dárek pro muže a ženu


Česká podnikatelská pojišťovna

, a.s. působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995 jako 100% česká pojišťovna. Základní kapitál společnosti je 610 mil. Kč, čímž se , a.s. řadí ke kapitálově silným pojišťovnám českého pojistného trhu.

Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a členem Hospodářské komory hlavního města Prahy, Francouzko-české obchodní komory a dalších sdružení.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. Finanční rezervy a peníze klientů jsou uloženy v ČSOB, Citibank a dalších významných peněžních ústavech.

ČPP je univerzální pojišťovnou, nabízí pojištění životní, úrazová, odpovědnostní, majetková a cestovní. Klíčovými produkty jsou životní pojištění s Filipem, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel SPECIÁL a SUPER, cestovní a zdravotní pojištění. Významnou součást portfolia tvoří i pojištění průmyslových rizik.

Havarijní pojištění

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. má širokou paletu moderních a atraktivních produktů havarijního pojištění vozidel určené občanům i podnikatelům. Lze pojistit většinu osobních vozidel, nákladní vozidla, tahače, autobusy, traktory, přívěsy a návěsy. Při pojišťování vozidla má klient možnost výběru ze tří pojistných produktů, které vychází z aktuální ceny na trhu (tzv. obecná cena). Klientovi je vždy doporučeno pro něj nejvýhodnější pojištění.

All risk

Nabízí kompletní pojištění, které zahrnuje pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ poškození nebo zničení při havárii, živelní události a pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením. Součástí pojistného produktu je pojištění vozidla proti násilnému poškození nebo zničení jinou osobu.

Havárie a živelná událost

Nabízí pojištění pro případ poškození nebo zničení při havárii a živelní události. Jde o levnější variantu.

Odcizení a živelná událost

Nabízí pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením a pro případ poškození nebo zničení při živelní události. Součástí tohoto produktu je též pojištění proti násilnému poškození nebo zničení jinou osobou.

Spoluúčast

Je možnost si podle potřeb klienta vybrat ze spoluúčastí od 2% (min. 2.000,-Kč) až po 20% (min. 20.000,-Kč) podle kategorie vozidla, které chce zákazník pojistit.

Slevy

  • Havarijní pojištění umožňuje kombinaci celé řady zajímavých slev.
  • Sleva při uzavřeném povinném ručení – lze uplatnit v případě uzavřeného „povinného ručení“ u pojišťovny na stejné vozidlo.
  • Sleva podle regionu provozu vozidla.
  • Sleva na zabezpečení vozidla – pro případ, že vozidlo má nainstalováno aktivní vyhledávací zařízení nebo mechanické zabezpečení proti odcizení.
  • Sleva na počet řidičů – v případě závazku pojistníka, že se za volantem daného vozidla budou střídat maximálně dva řidiči.

Bonus

Bonus za bezeškodný průběh předchozího havarijního pojištění se přiznává za stanovených podmínek a to ve výši 10% za každý rok bez nehody, max. však do výše 50%.

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území členských států Evropské unie a Evropy (s výjimkou bývalých států SSSR, které nejsou členy Evropské unie).

Připojištění

  • K hlavnímu pojištění lze uzavřít následující druhy připojištění.
  • Úrazové – je možné poskytnout pojistné krytí až do výše 400 000,- Kč za každé sedadlo. Standardně je v ceně pojištění poskytováno úrazové připojištění sedadel vozidla s limitem
  • pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč.
  • Připojištění čelního skla vozidla.
  • Připojištění pronájmu náhradního vozidla.

Asistenční služba

Každý klient má nárok na kvalitní a komplexní asistenční službu, kterou zabezpečuje AXA ASSSISTANCE CZ, s.r.o., (Kodaňská 25, 101 00 Praha 10, tel.: 00420 272 101 000, fax: 00420 272 101 001, e-mail: info@axa-assistance.cz). Poskytuje předcestovní, technickou, administrativně právní a lékařskou asistenci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.