Co je Amnesty International?

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu.

Amnesty mění svět – jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa

Amnesty International má v současné době 3,2 milionu členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje i díky autoritě, kterou získala během 50 let své činnosti.

Mezi cíle Amnesty International patří zejména:

 • propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny
 • zrušení trestu smrti a zastavení mučení
 • ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
 • odstranění diskriminace a boj proti chudobě
 • zajištění práv uprchlíků a migrantů


Principy Amnesty International

 • Amnesty International staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu.
 • Amnesty International je nezávislá na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu.
 • Na svůj výzkum stavu lidských práv nepřijímá prostředky od vlád a uplatňuje přísná pravidla pro přijímání finančních darů.
 • Amnesty International je demokratická organizace a v jejím čele stojí volení zástupci členů.

Stránky Amnesty International můžete navštívit na www.amnesty.cz.

Zdroj: www.amnesty.cz

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. Svým zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Klade důraz na vysokou kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České republiky.

Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízí prostřednictvím vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností.

Generali patří mezi největší evropské pojišťovací skupiny. Generali Pojišťovna a.s. součástí celosvětově působící skupiny Generali, jejíž centrála se od svého založení v roce 1831 nachází v Terstu. Do skupiny Generali náleží 108 pojišťoven na všech pěti kontinentech, 51 holdingových a finančních splečností, 22 realitních a servisních společností. Příjmy z pojistného skupiny Generali vzrostly celosvětově v roce 2003 o 5,8% na 49,6 milard EUR. Na životní pojištění připadlo 31,4 miliard EUR (+7,9%), na neživotní pojištění 18,2 miliard EUR (+2,2%).

Významnou součástí této skupiny je Generali Holding Vienna AG. Tato společnost kotovaná na vídeňské burze zastřešuje více než čtyřicet společností v Rakousku a střední a východní Evropě. Jedná se o pojišťovny, realitní, holdingové a finanční společnosti, jakož i společnosti zabývající se správou majetku, servisní a leasingové společnosti, penzijní fondy a jednu banku.

ALLRISK

Zahrnuje havarijní pojištění a pojištění pro případ odcizení vozidla včetně doplňkové výbavy uvedené v pojistné smlouvě

Rozsah pojištění

Havarijní pojištění Generali Pojišťovny nabízí zabezpečí komplexní pojistnou ochranu při nahodilých pojistných událostech, ke kterým dojde na území celé Evropy.

Pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení nebo ztráty motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy uložené ve vozidle nebo na něm připevněné způsobené:

 • střetem
 • zaviněným jednáním cizí osoby (vandalismus)
 • živelními událostmi – přímým působením blesku, zřícením skal, pádem kamení, sesuvem půdy nebo zemin, lavinami, tlakem sněhu, krupobitím, povodněmi nebo záplavami a vichřicí
 • požárem a výbuchem

Případy odcizení, pokud k odcizení došlo:

 • krádeží
 • loupeží
 • krádeží vloupáním
 • neoprávněným užíváním vozidla

Spoluúčast

V pojistných smlouvách havarijního pojištění se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě. Pojišťovna nabízí volbu ze 4 variant výše spoluúčasti:

 • 5% minimálně 5 000,- Kč
 • 10% minimálně 10.000,- Kč
 • 15% minimálně 15.000,- Kč
 • 20% minimálně 20 000,- Kč

Pojistné plnění

Při pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění (po odpočtu spoluúčasti, příp. zbytků) až do výše obecné ceny vozidla, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí. Opravuje-li klient vozidlo v doporučeném autorizovaném servisu, nejsou hodinové sazby omezeny žádným limitem. Výplatu pojistného plnění provádí Generali Pojišťovna a.s. po dohodě s klientem do 15 dnů od ukončení šetření i na účet servisu.

Bonusový systém

 • sleva na pojistném za bezeškodní průběh 10% až 40%
 • sleva se počítá z celého pojistného
 • v případě pojistné události snížení, případně zachování bonusu v závislosti na výši pojistného plnění a zavinění
 • u fyzických osob přebírá pojišťovna dobu bezeškodního průběhu dosaženou u předchozího pojistitele, která se však snižuje o dobu neexistence pojištění
 • u právnických osob se přiznává a přebírá doba bezeškodního průběhu pojištění dosažená u pojišťovny Generali

Požadavky na zabezpečení

U osobních a užitkových vozidel do 3,5t se vyžaduje následující zabezpečovací zařízení:

Pojistná částka (včetně doplňkové výbavy) Zabezpečovací zařízení
osobní vozidla do 700.000,- Kč + veškerá užitková vozidla imobilizér (mimo vozidel Škoda do roku výroby 1992 včetně)
osobní vozidla do 1.000.000,- Kč + Lada Niva dvě na sobě nezávislá zabezpečovací zařízení, tj. imobilizér a mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo imobilizér a alarm s blokováním funkcí
osobní vozidla nad 1.000.000,- Kč + veškerá terénní vozidla (kromě Lada Niva) zařízení Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem

Výše pojistného se stanoví:

 • u nových vozidel z fakturované ceny nového vozidla bez prodejních slev
 • u ojetých vozidel do stáří 3 let včetně na základě poslední známé novoceny dle „Katalogu osobních automobilů“ vydávaného znaleckým ústavem IBS expert
 • u ojetých vozidel starších 3 let z průměrné ceny ojetého vozidla dle „Katalogu osobních automobilů“ vydávaného znaleckým ústavem IBS expert

Slevy

 • 5% pro sdružené pojištění (havarijní a pojištění odpovědnosti)
 • 10% při nadstandardním zabezpečení vozidla zařízením pevně spojeným s karosérií nebo alarmem s blokováním funkcí
 • 20% při zabezpečení systémem SHERLOG STANDARD, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem (nelze kumulovat s výše uvedenými slevami za zabezpečení)
 • 10% pro plátce DPH
 • 20% pro držitele průkazu ZTP

Množstevní slevy

 • 5% pro 5 – 24 vozidel
 • 10% pro 25 -49 vozidel
 • 15% pro 50 a více vozidel

Asistenční služby v havarijním pojištění

Klienti, kteří mají sjednané havarijní pojištění motorového vozidla do celkové hmotnosti 3,5t a maximálně 9 sedadly (včetně místa řidiče), po nahlášení stálé SPZ, získají kartu Generali Assistance.

Kartu lze použít při pojistné události k čerpání asistenčních služeb v České republice i v zahraničí. Tato karta umožňuje klidnější a bezstarostnější jízdu a dává Vám i Vaší rodině odpověď na otázku: “ Co si počnu v případě, že způsobím nebo se stanu obětí havárie? “

Služby v ČR:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů

Služby v zahraničí:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události (po dohodě s posádkou vozidla) do cíle cesty nebo do místa bydliště, pomocí ekonomicky nejvýhodnějšího dopravního prostředku (vlak II.třída, autobus)
 • služby v zahraničí lze čerpat až do výše 25 000,- Kč

Asistenční pomoc je poskytována ZDARMA jako součást pojistného plnění na základě předložení dokladů o šetření policií. Tuto pomoc zabezpečuje služba Generali Assistance, tel. 221 586 666.

Připojištění náhradního vozidla

Pojistnou ochranu je možno rozšířít o připojištění náhradního vozidla. Toto připojištění umožní využít při pojistné události po dobu opravy náhradní vozidlo (srovnatelného typu). Náklady na vypůjčení vozidla hradí Generali až do výše 20% pojistného plnění, maximálně však 10000,-Kč.

Pojištění samotné havárie

Toto pojištění Generali Pojišťovny zabezpečí pojistnou ochranu při nahodilých pojistných událostech, ke kterým dojde na území celé Evropy. Pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení nebo ztráty motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy uložené ve vozidle nebo na něm připevněné způsobené:

 • střetem – zaviněným jednáním cizí osoby (vandalismus)
 • živelními událostmi – přímým působením blesku, zřícením skal, pádem kamení, sesuvem půdy nebo zemin, lavinami, tlakem sněhu, krupobitím, povodněmi nebo záplavami a vichřicí
 • požárem a výbuchem

Ostatní podmínky smluvního vztahu mezi pojišťovnou a pojištěncem jsou obdobné jako v případě ALLRISK.

Pojištění pouze pro případ odcizení

Toto pojištění zabezpečí ochranu na území celé Evropy a vztahuje se na odcizení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě včetně jeho standardní a doplňkové výbavy, pokud je tato pojištěna. Pojištění se vztahuje na případy, kdy k odcizení došlo:

 • krádeží
 • loupeží
 • krádeží vloupáním
 • neoprávněným užíváním vozidla

Slevy

 • 10 % za nadstandardní zabezpečení
 • 20% při zabezpečení systémem Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem (nelze kumulovat s výše uvedenými slevami za zabezpečení)

Množstevní slevy

 • 5% pro 5 – 24 vozidel
 • 10% pro 25 -49 vozidel
 • 15% pro 50 a více vozidel

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995 jako 100% česká pojišťovna. Základní kapitál společnosti je 610 mil. Kč, čímž se Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. řadí ke kapitálově silným pojišťovnám českého pojistného trhu.

Společnost je řádným členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů a členem Hospodářské komory hlavního města Prahy, Francouzko-české obchodní komory a dalších sdružení.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. je zajištěna renomovanými světovými zajišťovnami. Finanční rezervy a peníze klientů jsou uloženy v ČSOB, Citibank a dalších významných peněžních ústavech.

ČPP je univerzální pojišťovnou, nabízí pojištění životní, úrazová, odpovědnostní, majetková a cestovní. Klíčovými produkty jsou životní pojištění s Filipem, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel SPECIÁL a SUPER, cestovní a zdravotní pojištění. Významnou součást portfolia tvoří i pojištění průmyslových rizik.

Havarijní pojištění

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. má širokou paletu moderních a atraktivních produktů havarijního pojištění vozidel určené občanům i podnikatelům. Lze pojistit většinu osobních vozidel, nákladní vozidla, tahače, autobusy, traktory, přívěsy a návěsy. Při pojišťování vozidla má klient možnost výběru ze tří pojistných produktů, které vychází z aktuální ceny na trhu (tzv. obecná cena). Klientovi je vždy doporučeno pro něj nejvýhodnější pojištění.

All risk

Nabízí kompletní pojištění, které zahrnuje pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ poškození nebo zničení při havárii, živelní události a pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením. Součástí pojistného produktu je pojištění vozidla proti násilnému poškození nebo zničení jinou osobu.

Havárie a živelná událost

Nabízí pojištění pro případ poškození nebo zničení při havárii a živelní události. Jde o levnější variantu.

Odcizení a živelná událost

Nabízí pojištění vozidla a jeho výbavy pro případ odcizení krádeží, vloupáním nebo loupežným přepadením a pro případ poškození nebo zničení při živelní události. Součástí tohoto produktu je též pojištění proti násilnému poškození nebo zničení jinou osobou.

Spoluúčast

Je možnost si podle potřeb klienta vybrat ze spoluúčastí od 2% (min. 2.000,-Kč) až po 20% (min. 20.000,-Kč) podle kategorie vozidla, které chce zákazník pojistit.

Slevy

 • Havarijní pojištění umožňuje kombinaci celé řady zajímavých slev.
 • Sleva při uzavřeném povinném ručení – lze uplatnit v případě uzavřeného „povinného ručení“ u pojišťovny na stejné vozidlo.
 • Sleva podle regionu provozu vozidla.
 • Sleva na zabezpečení vozidla – pro případ, že vozidlo má nainstalováno aktivní vyhledávací zařízení nebo mechanické zabezpečení proti odcizení.
 • Sleva na počet řidičů – v případě závazku pojistníka, že se za volantem daného vozidla budou střídat maximálně dva řidiči.

Bonus

Bonus za bezeškodný průběh předchozího havarijního pojištění se přiznává za stanovených podmínek a to ve výši 10% za každý rok bez nehody, max. však do výše 50%.

Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území členských států Evropské unie a Evropy (s výjimkou bývalých států SSSR, které nejsou členy Evropské unie).

Připojištění

 • K hlavnímu pojištění lze uzavřít následující druhy připojištění.
 • Úrazové – je možné poskytnout pojistné krytí až do výše 400 000,- Kč za každé sedadlo. Standardně je v ceně pojištění poskytováno úrazové připojištění sedadel vozidla s limitem
 • pojistného plnění ve výši 100 000,- Kč.
 • Připojištění čelního skla vozidla.
 • Připojištění pronájmu náhradního vozidla.

Asistenční služba

Každý klient má nárok na kvalitní a komplexní asistenční službu, kterou zabezpečuje AXA ASSSISTANCE CZ, s.r.o., (Kodaňská 25, 101 00 Praha 10, tel.: 00420 272 101 000, fax: 00420 272 101 001, e-mail: info@axa-assistance.cz). Poskytuje předcestovní, technickou, administrativně právní a lékařskou asistenci.

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně 6000 zaměstnanců a 6000 obchodních zástupců se na 80 agenturách a více než 700 obchodních místech stará o co největší spokojenost klientů.

V roce 2003 předepsala ČP pojistné v objemu 37,9 miliard korun, což je o 14 procent více než v roce předchozím. Tržní podíl přesáhl České pojišťovny z hlediska výše předepsaného pojistného přesáhl 36 %, v životním pojištění dosáhl 35 % a v neživotním pojištění 37 %.

Česká pojišťovna spravuje přes 14,5 milionů pojistných smluv, její bilanční suma k 30.9.2004 činila 122,3 miliardy korun.

Česká pojišťovna je zakládajícím a aktivním členem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Havarijní pojištění obecně

Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, krádeže či vandalismu. Ačkoliv nejde o povinné pojištění, je rozumné havarijní pojištění uzavřít. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný zásah do rodinného rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou (dříve SPZ), s výjimkou historických vozidel.

Výhody pojištění

Pojištění asistenčních služeb

Při sjednání havarijního pojištění v jakékoli variantě získává zákazník automaticky zdarma asistenční služby POHODA Klasik pro případ havárie nebo živelní události.

Pokud v jedné smlouvě sjedná zákazník zároveň havarijní pojištění v jakékoli variantě a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (Sdružené pojištění vozidla POHODA), získává automaticky zdarma asistenční služby POHODA Special pro případ havárie, živelní události a poruchy.

Pojištění úrazu

Havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob.

Starší vůz levněji

Výše pojistného se odvíjí od obecné ceny vozidla k datu vstupu do pojištění. To znamená, že za starší vůz zaplatíte nižší pojistné.

Varianty pojištění

Havarijní pojištění se může uzavřít v jedné ze tří variant, které se liší rozsahem pojištěných rizik.

  Živelní událost1) Havárie2) Odcizení3) Vandalismus4)
All Risk
Havárie a živel 5)
Odcizení a živel

 

1) požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice

2) poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.)

3) přivlastnění si pojištěné věci krádeží nebo loupeží

4) poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby

5) platí pro smlouvy s datem sjednání 1.1.2005 a pozdějším

Volitelná spoluúčast

U všech variant havarijního pojištění si může klient zvolit právě takovou spoluúčast, jaká mu nejlépe vyhovuje:

 • 1 %, minimálně však 1 000 Kč
 • 5 %, minimálně však 5 000 Kč
 • 10 %, minimálně však 10 000 Kč
 • 20 %, minimálně však 20 000 Kč
 • 30 %, minimálně však 30 000 Kč

Slevy a bonusy

Bonus pro dobré řidiče

Pokud klient ČP jezdí bez nehod, získá každý rok bonus (slevu) z pojistného, který může dosáhnout až 50 %. Bonus ČP přebírá i od jiných pojišťoven, pokud jeho existenci můžete klient věrohodně doložit.

Sleva za zabezpečení

Majitelé vozů nadstandardně zabezpečených proti odcizení mohou získat až 30% slevu na pojistném (netýká se varianty HAVÁRIE A ŽIVEL):

 • 10% sleva za mechanické zabezpečovací zařízení blokující převody vozidla
 • 10% sleva za zařízení upozorňující na neoprávněné vniknutí či pohyb s vozidlem (pasivní vyhledávací systém)
 • 20% sleva za zařízení pro aktivní lokalizaci vozidla
 • 30% sleva za kombinaci systému aktivní lokalizace s některým výše uvedeným zařízením
 • 5 % z havarijního pojištění

Pokud si v jedné smlouvě klient sjedná zároveň havarijní pojištění v jakékoli variantě a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (Sdružené pojištění vozidla POHODA), získává 5 % slevu z havarijního pojištění.

Volitelná pojištění

 • čelní sklo
 • úraz dopravovaných osob
 • zavazadla a věci osobní potřeby
 • půjčovné během opravy vozidla
 • asistenční služba POHODA Special platná i pro případ poruchy (při současném sjednání povinného ručení získáte tyto rozšířené asistenční služby zdarma)

Catus

Společnost CATUS spol. s r. o., Havlíčkův Brod vznikla v roce 1991 a zabývá se výrobou instantních teplých a studených nápojů, instantních dezertů, vitaminových preparátů, speciálních nutričně modifikovaných výrobků a výrobou instantních směsí na zakázku. Společnost vznikla jako zcela nový výrobní subjekt. Původní výrobní záměry byly realizovány smluvní kooperací, později společnost postupně vybudovala vlastní moderní výrobně-skladový areál se zcela novou technologií, která je trvale doplňována a rozšiřována.

V současné době je základní technologií společnosti homogenizace práškových směsí a potravinářské balení směsí od hmotností 2 gramy do 50 kg v objemu do 250 tun měsíčně. Výrobní zařízení tvoří homogenizátory NAUTAMIX, balící automaty ROVEMA, VELTEKO, BTH, pytlovací váha TONAVA a doplňková zařízení k dobalování, potiskování a manipulaci se zbožím i s materiálem.

Současně s orientací technologie společnost vyspecifikovala odbytové segmenty. Produkce je směřována do maloobchodní sítě, do sféry nápojových automatů, do podniků veřejného stravování, do sportovních oddílů a FIT center a do průmyslových a živnostenských cukrárenských výroben. Všechny výrobky jsou vyráběny podle vlastních originálních receptur.

Produktová řada se skládá ze třech hlavních skupin: studené nápoje, teplé nápoje a kategorie ostatní výrobky.

STUDENÉ NÁPOJE

Ovocné nápoje

 • MONzun plus – ochucený nápoj v prášku džusové konzistence, vhodný pro každodenní spotřebu. Určený k podávání za studena, např. v míchačích nápojů. Obsahuje vitamin C, vlákninu a ovocný podíl. Příchutě:  pomeranč, grapefruit, broskev, jablko, malina-černý rybíz, jahoda, meruňka, hruška, ananas, mandarinka, cola, cherry.
 • MONzun sport – Nápoj v prášku určený k uspokojování nároků při tělesném výkonu zvláště sportovním, se sacharidy a náhradním sladidlem. Určeno k doplňování tekutin a solí ztracených pocením při sportovním výkonu.
 • MultiVitamin – nápoj v prášku – potravinový doplněk obohacený vitaminy. S cukrem a náhradními sladidly nebo pouze s náhradními sladidly. Obsahuje vitaminy a jód.
 • Ice Tea – ledový čaj, instantní čajový nápoj s náhradními sladidly s ovocnou příchutí. Vhodný pro podávání v míchačích nápojů.

Mléčné nápoje

 • Mléčný koktejl – směs k přípravě mléčného koktejlu, k ochucení mléka. Příchutě: karamel, vanilka, jahoda, banán, malina, oříšek, broskev, borůvka, kokos.
 • Sušené mléko – instantní sušené plnotučné mléko, dobře rozpustné za tepla i za studena.
 • Syrovátkový koktejl

IceDrink

Instantní ledová káva-kávová specialita. Instantní kávový nápoj s mlékem, mléčnou náhradou a náhradními sladidly – v našem portfoliu známý jako Frappé.

TEPLÉ NÁPOJE

Čaje a čajové nápoje

 • Tempo čaj plus – instantní čajový nápoj z černého čaje, s cukrem a náhradními sladidly s ovocnou příchutí. „Vlajková loď“ v čajových výrobcích. Obsahuje ovocný podíl, vlákninu a vitamin C. Druhy a příchutě: bez příchutě, citron, lesní směs, růžový grep, pomeranč-skořice, broskev, cherry.
 • Tempo čaj Nemo – instantní čajový nápoj z černého čaje neslazený nebo slazený s ovocnou příchutí. Příchutě: citron, broskev
 • Tempo čaj
 • Tempo čaj sypaný

HotDrink

Nápoj v prášku k doplnění tekutin, energie, vitaminu C a solí, určený pro široké spektrum spotřebitelů.  Určený k podávání za tepla. Příchuť: jablko-skořice, višeň, bazalka-med.

Kakaové nápoje

Kakao, Cao Cao, Cao Malt, Cao Drink, Cao Vit light, Cao Vit neslazený

HotChocolate

Kakaová specialita, klasická horká čokoláda s obsahem kakaa minimálně 25%

Kávovinové nápoje

Instantní kávovina, TEMPO káva sladká a neslazená.

Kávové nápoje

Instantní káva, Cappuccino Bohemia, Cappuccino SL, 3 v 1, 2 v 1.

OSTATNÍ VÝROBKY

Coffee Creamer

Přípravky k vaření

Šlehačky a krémy

Bonno

Společnost Bonno je nebezpečná zejména díky dobré propagaci a marketingu samotného. Jednotný vizuální styl jejich produktů dovoluje zákazníkům jejich jednoduchou identifikaci na trhu. Marketing Bonno je úderný a přímý.

ČERNÉ ČAJE

Zlatavá barva čaje obarví větší množství tekutiny, vůně a chuť jsou plnějšího charakteru a cena se přímo úměrně snižuje množstvím připravených litrů. Z tohoto důvodu se společnost BONNO rozhodla zařadit Cejlonský čaj do stálé nabídky, v níž překvapivě rychle opanoval nejvyšší příčky oblíbenosti.

OVOCNÉ ČAJE

Silné vůně a výrazná chuť charakterizuje oblíbené ovocné čaje BonTea ®. Vábivý Gejšin sen s vůní jahod a smetany, Ranní vítr s příchutí citronu, divoká Macarena – směle namíchaná kombinace višně a banánu, Růžové probuzení, šípkový čaj s příměsí ibišku coby spolehlivá klasika a sladká Rudá orchidej s vůní malin a vanilky jsou nyní doplněny o nejaktuálnější novinku: Teplý déšť, čaj ochucený zajímavou kombinací tropických citrusů: červený grep & citron.

Nálevové čaje: Ranní vítr, Macarena, Teplý déšť, Rudá orchidej, Gejšin sen, Růžové probuzení.

Instantní čaje: BonTea citron, broskev, jahoda, malina, višeň & banán.

Nápojové koncentráty: Nízkoenergetický nápojový koncentrát BONNO REDMAX v mnoha ovocných příchutích, obohacený jódem a vitamínem C. Nový název (REDMAX) a červený obal slouží k jednodušší identifikaci produktu. Vhodným výběrem kombinace slazení cukru a umělého sladidla má nápoj sníženou energetickou hodnotu.

Koncentrované nápoje do mléka: MilkyMax . Příchutě vanilka, banán, jahoda, karamel-čokoláda.

Sladidlo: CLIO – moderní nízkoenergetické sladidlo v práškovém sypkém balení, na bázi Cyklamatu a Sacharinu, chuťově srovnatelné s cukrem.

Biogena

Společnost byla založena r. 1991 v Českých Budějovicích. V květnu roce 2006 byla výrobní kapacita společnosti Biogena mohutně zvýšena díky nákupu nové linky na porcované čaje. V tuto chvíli je Biogena třetí největší čajová společnost v Čechách – co se týká strojového vybavení. V r. 2006 na trh přichází nová řada ovocných, zelených, černých čajů a rooibosu balených v polypropylenových sáčcích. Na podzim Biogena připravuje novou řadu porcovaných ovocno-bylinných a pravých čajů Fantastic Tea, nové příchutě oblíbeného výrobku Kalorian Psyllium (malina a citrón) a na čas vánoc připravujeme nové jak porcované, tak i sypané čaje. Všechny tyto výrobky budou doplňovat maloobchodní sortiment.

Biogena se zabývá 3 liniemi odbytu: Catering, Retail, Pharmacy

CATERING – produkty

 • Černé čaje, aromatizované čaje Quick Tea – Černý čaj je připravován z lístků keře čajovníku (Camellia Sinensis, čeleď Theaceae), ve kterých proběhla plná fermentace. Černý čaj obsahuje cca 120 komponentů. Mezi nejdůležitější patří kofein s 3 % podílem (v souvislosti s čajem zvaný též tein, chemicky trimethylxanthin). Další důležitou látkou jsou třísloviny – 8 – 20 %. Ty dávají čaji jeho typickou, lehce svíravou a natrpklou chuť. Z vitamínů skupiny B je zde obsažen ve vodě rozpustný B1. Působí jako nervový vitamín, důležitý hlavně při duševní práci. Vitamín P přispívá k hromadění kyseliny askorbové, tedy vitamínu C. Čaj obsahuje také fluor a některé další prvky a minerální látky (např. draslík). Éterické oleje vytvářejí speciální vůni čaje a jeho specifické aroma. Až dosud bylo v čaji objeveno 23 různých aromatických látek. Spolu s chlorofylem přispívají ke zklidnění nervů, napomáhají přenosu kyslíku do tělesných orgánů, stimulují duševní činnost a také dýchání.
 • Směsi černého čaje a ovoce Quick Tea – Účinek černého čaje je dán způsobem přípravy. Jestliže jsou čajové lístky vyluhovány pouze 2-3 minuty, do nálevu se uvolní tein, který rovnoměrně povzbuzuje činnost mozku, nezatěžuje srdce a krevní oběh. Jeho účinek odeznívá pomalu. Působení teinu v čaji je jiné z toho důvodu, že se částečně váže na třísloviny (kofein v kávě naopak rozpumpuje srdce, působí krátce). Pokud je černý čaj vylouhován 5 minut (déle se nedoporučuje), uvolní se zároveň třísloviny, které tlumí povzbudivý účinek teinu. Na druhou stranu ale podporují činnost trávicího ústrojí, uklidňují žaludek a střeva, blahodárně ovlivňují činnost cév. Jsou schopny vázat a odvádět z organismu zplodiny.
 • Ovocné čaje – Řada ovocných čajů, k jejichž výrobě je použito vybraných rostlinných směsí, sušené ovoce a přírodně identické aromatické látky. Každý krok při výrobě je pečlivě sledován a kontrolován na základě certifikace ISO 9001. Ovocné čaje se vyznačují vínově červenou barvou. Pro absenci kofeinu jsou vhodným osvěžujícím nápojem pro dodržování pitného režimu, zejména u dětí a osob, jejichž zdravotní stav neumožňuje pití čajů s přítomností kofeinu. Chuť a čajové aroma vyniká jak v teplé, tak v chlazené formě.
 • Ovocné čaje bez ibišku
 • Bylinné čaje – Čajové bylinné směsi pro společné stravování jsou určeny pro každodenní potřebu, nejedná se o léčiva. Čaje jsou lahodné chuti, není třeba je sladit, protože byliny obsahují přirozené cukry, když sladit, tak medem. Pro výraznější chuť doporučujeme přidat citrónovou šťávu.
 • Instantní čaje Hot Tea, Ice TeaDruhy: Hot Tea černý čaj, Hot Tea jižní plody, Hot Tea černý multivitamínový čaj – jižní plody, Hot Tea zelený čaj s medem a citrónem, Hot Tea zelený čaj s opuncií, Ice Tea citrón, Ice Tea broskev, Ice Tea malina, Ice Tea třešeň, Instantní čaj s náhradním sladidlem, Instantní čaj hořký. Instantní čaj se těší veliké oblibě díky rozmanitému množství druhů, vynikající chuti a vůni, dobré rozpustnosti a rychlé přípravě. Instantní čaje jsou vyrobeny na bázi extraktu z černého či zeleného čaje, vyznačují se výbornou barvivostí – zlatavě hnědá barva u černých instantních čajů a světle zelená až žlutá barva u čajů zelených. Nabídka se neustále rozšiřuje o nové chutě.
 • Porcované čaje catering
 • Instantní směsi rozpustné ve vodě BioQuick – Jedná se o neperlivé nealkoholické nápoje v prášku, rozpustné ve studené vodě. Lahodné příchutě a výborná rozpustnost instantních nápojů jsou velikou výhodou při použití v pitných programech ve školství, zdravotnictví a velkostravování vůbec.
 • Instantní směsi rozpustné v mléce QuickMilk – Instantní směsi pro ochucení mléka nabízíme v několika osvědčených příchutích. Novinkou je QuickMilk s příchutí kokosu. Nápoj se připravuje rozpuštěním směsi ve studeném či teplém mléce.
 • Kávoviny, kakao – Melta se vyrábí z žita, kořene cukrové řepy, ječmene a pohankového kořene. Při správné přípravě se postupuje následujícím způsobem: nálevový sáček krátce povaříme a necháme 3 minuty stát.
 • Nízkoenergetické nápojové koncentráty – Biogena připravila řadu nových nízkoenergetických nápojových koncentrátů s cukrem a náhradním sladidlem v pěti příchutích. Koncentráty jsou určené pro rychlou přípravu chutných a levných nápojů. Ředění je doporučeno 1:20, tzn. že z 1 litru koncentrátu připravíte 21 litrů nápoje. Celá řada je obohacena o důležitý prvek – JOD.
 • Ovocné pyré – Ovocné pyré obsahuje velké množství vlákniny, jejíž účinky na trávicí systém člověka jsou nezanedbatelné – je důležitou složkou racionální vyvážené stravy. Konzumace vlákniny je nezbytná nejen pro regulaci trávicího procesu, ale také pro normalizování většiny metabolických procesů. Vláknina sehrává důležitou roli při udržování optimální hladiny cholesterolu, čímž pomáhá výrazným způsobem omezit rizika kardiovaskulárních onemocnění. Pyré neobsahuje lepek, chemické konzervační látky ani umělá barviva. Nyní je nabídka určena i pro diabetiky – ovocné pyré DIA jahodové a DIA meruňkové.
 • Jablečné trubičky – Jablečné trubičky – 50 ks (600 g) nahradí 6 kg čerstvých jablek.
 • Sušená zelenina – Složení: petržel – kořen, celer – kořen, mrkev – kořen. Do polévek, omáček, masových směsi, pod pečeně i dušené maso, do majonézových salátů a mnoha dalších pokrmů, kam je možné přidat zeleninu v tomto složení.
 • Cereálie – Druhy: Corn Flakes skořicové, Čokoládové kuličky, Toffee koule, Jogurtové kroužky.
 • Bueno Big SnachDruhy: Bueno BigSnack choco , Bueno BigSnack toffee, Bueno BigSnack fruit
 • Müsli tyčinky polévanéDruhy: Borůvka – jogurt , Višeň – jogurt, Meruňka – jogurt, Jahoda – jogurt, Banán – čokoláda, Lískový oříšek – čokoláda
 • Oplatky a sušenkyDruhy: Triplex, Rono vanilka, Rono ořech, Rono kokos, Horalka arašídová – OPAVIA, BeBe Brumík čokoládová náplň – OPAVIA, Diskito hvězdička mléčná čokoláda – OPAVIA, BeBe Dobré ráno ořech-med – OPAVIA, Diskito miniroláda – OPAVIA, Tatranka lískooříšková – OPAVIA.

RETAIL (MALOOBCHODNÍ PRODEJ)

Sortiment v sekci „Maloobchod“ zahrnuje ovocné, bylinné a pravé čaje – porcované i sypané, bylinné koupele a dárkové předměty.

PHARMACY

V nabídce je léčivý přípravek Kalorian Species – léčivý čaj k vnitřnímu užití. Podporuje léčbu zácpy, včetně zácpy doprovázející prostou otylost. Hlavní účinnou látkou Kalorianu Species je list z keře senny (Cassia senna), jejímž domovem je Indie a tropická Afrika. Sennové listy obsahují antracenové deriváty, z nichž účinné jsou hlavně sennosoidy. Kalorian Species se užívá u poruch trávení doprovázených zácpou a společně s dalšími složkami i ke snižování tělesné hmotnosti. Kalorian Species obsahuje pouze přírodní látky.

Zajímavosti a novinky v sortimentu Biogeny:

 • On-line obchod pro catering a on-line obchod pro maloobchod – Biogena již nabízí svým zákazníkům možnost nákupu on-line a to pro různé linie odbytu
 • nový produkt pro catering – jablečné trubičky – vynikající svačinka
 • společnost Biogena vyrábí na zakázku reklamní předměty na bázi přírodních produktů. Čaj, bylinná koupel nebo případně jiný výrobek z přírodních produktů je zbožím, které si lidé kupují pro radost nebo jako dárek. Proto tyto výrobky nabízí jako reklamní předmětem pro reklamní agentury.
 • Po půldruhém roce příprav, ověřování a testování celého výrobního procesu obdržela Biogena cerfifíkát ISO 9001
 • Biogena přichází s nabídkou vánočních čajů – sypaných i porcovaných.

Stock Plzeň

Společnost Stock Plzeň a. s. je součástí potravinářského koncernu ECKES AG. Největším akcionářem společnosti je společnost Eckes & Stock GmbH (dříve pod obchodním názvem Eckes Finanzanlagen GmbH), která vlastní 245 044 kusů akcií, což představuje 94,03% základního kapitálu společnosti.

Společnost Stock Plzeň a. s. je mateřskou společností Stock Export-Import, s. r. o., v níž má 100% obchodní podíl. Od roku 2002 je novou 100% vlastněnou dceřinou společností společnost Stock Slovakia, s. r. o.

V jiných společnostech nemá společnost přímý či nepřímý podíl přesahující 50% základního kapitálu nebo hlasovacích práv. Společnost nedrží přímo ani nepřímo vlastní účastnické cenné papíry.

V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je od roku 1993 ve výši 260 614 000 Kč. Základní kapitál je rozdělen na celkem 260 614 kusů akcií o jmenovité hodnotě  1000 Kč každé akcie. Jak jsem již uvedl výše, akci má listinnou podobu.

K 31.12.2002 byl základní kapitál rozdělen na 61 996 kusů akcií na majitele a na 198.618 kusů akcií na jméno. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.

94,03% hlasovacích práv vlastní Stock Plzeň, a. s., která je ovládaná již zmíněnou Eckes & Stock GmbH.

Základní informace

Název společnosti: STOCK Plzeň a.s.

Sídlo: Palírenská 2, 326 00 Plzeň – Božkov

Www: www.stock.cz

E-mail: info@stock.cz

Generální ředital a předseda představenstva a. s.: Petrášek Martin, Ing.

Předmět podnikání: výroba nápojů, pěstitelské pálení, velkoobchod, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, výroba a úprava kvasného lihu, silniční a motorová doprava, hostinská činnost, marketingové služby

Trh: volný

Měna obchodování: CZK

Základní kapitál (CZK): 260 614 000,-

Vyplacená dividenda ze zisku běžného roku (v Kč/a): 200,-

Vyplacená dividenda z nerozděleného zisku minulých let (v Kč/a): 1150,-

Stálá aktiva (v tis. Kč): 689 944

Oběžná aktiva (v tis. Kč): 1 006 550

Vlastní kapitál (v tis. Kč): 826 841

Zákonný rezervní fond (v tis. Kč): 52 123

Nerozdělený zisk z minulých let (v tis. Kč): 2 211

Údaje o cenných papírech

Druh akcií: kmenové

Forma akcií: na majitele

Podoba akcií: listinná

Počet akcií: 61 996 kusů

Jmenovitá hodnota akcie: 1000,- Kč

Celkový objem emise: 61 996 000,- Kč

Akcie sou registrovány, jsou volně převoditelné, převádějí se předáním cenného papíru. Akcie najsou obchodovány na RM-Systému, jsou připuštěny k obchodování BCPP. V hospodářském období 2003 byly akcie obchodovány za maximální cenu 13 800,- Kč/1 akcii a za minimální cenu 9 870,- Kč/1 akcii.

Druhy akcií: kmenové

Forma akcií: na jméno

Podoba akcií: listinná

Počet akcií: 198 618 kusů

Jmenovitá hodnota akci: 1000 Kč

Celkový objem emise: 198 618 000 Kč

V důsledku vyřazení z obchodování na RM-Systému v roce 2001 není tato emise akcií registrovaná ve smyslu zákona o cenných papírech. V souladu se stanovami společnosti byly tyto akcie vydány ve formě hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie.

S akciemi na majitele i na jméno jsou spojena veškerá hlasovací práva, právo podílu na zisku a na likvidačním zůstatku.

Právo na dividendu vzniká rozhodnutím valné hromady, která určí též lhůtu a způsob jejího vyplacení. Do konce roku 2002 byly dividendy vyplaceny prostřednictvím České spořitelny a. s., která po ukončení výplatního období prováděla vyúčtování nevyplacených dividend. Po změně podoby vydaných akcií se dividendy vyplácí v sídle společnosti nebo se dividendy zasílají akcionářům bezhotovostně na určený bankovní účet. V případě neuplatnění práva akcionáře na dividendu se toto právo promlčuje ve lhůtě čtyř let ode dne splatnosti dividendy.

Mezi veřejností je umístěno 15 570 kusů akcií na majitele, což představuje 5,97% základního kapitálu.

Stock Plzeň
Stock Plzeň

Co je informační hodnota e-shopu?

Zákazník nakupující v elektronickém obchodě vyžaduje velké množství informací o zboží co kupuje. Vzhledem k tomu, že si zboží nemůže „osahat“, vzít do ruky a přečíst etikety s popisem produktu, nutričními hodnotami apod., je nutné mu tyto informace zpřístupnit v elektronické podobě.

Zákazníci oceňují:

 • rozsah informací o zboží
 • uvedené lhůty dodání zboží
 • diskuzi o zboží
 • množství a kvalitu ilustračních obrázků
 • odkazy na recenze zboží