Co znamená Poslední večeře Páně?

Poslední večeře Páně je obraz. Leonardo namaloval Postední večeři v letech 1495–1498. Jde o fresku zhotovenou pro kostel Santa Maria delle Grazie v Miláně. Podle některých se právě v této fresce nachází „klíč k tajemství, že Ježíš a Máří Magdalena tvořili pár“. Osoba sedící po Ježíšově pravici nemá být mužem, ale ženou. Tedy nikoli apoštolem Janem, ale Mářím Magdalenou. Svatý Jan má jemné, mladické rysy, obličej bez vousů. Je krásný a zdá se, že se  něčím Ježíšovi podobá – je velkým klasickým tématem v historii umění. Jedná se o vyjádření blízkosti mezi Ježíšem a jeho oblíbeným žákem. Říká se, že Leonarda k nakreslení svatého Jana – Ježíšova oblíbence –inspiroval jeden z jeho „oblíbenců“, jistý Cristofano da Casti, o němž Leonardo ve svém zápisníku píše, že „má hezký obličej“.

Leonardo strávil přípravnými náčrty zhruba čtyři roky. Obsáhl celou škálu pocitů: překvapení, nedůvěra, vztek, strach, popření… Kdo bude tím zrádcem? Leonardovy rukopisy dokládají, že malíř vyvíjel neskutečnou energii k tomu, aby vyslídil ty správné modely. Jestliže je Poslední večeře považována za stěžejní dílo, je to proto, že toto téma nikdy předtím nebylo namalováno tak věrně. Výraz všech tváří byl pečlivě prostudován. Leonardo běhá po celém městě, hledá zajímavé typy v hospodách, nevěstincích, nemocnicích či veřejných lázních. Klidně celý den sleduje jednu osobu, aby studoval její rysy, nebo jde pozorovat „mimiku“ vězňů odsouzených k smrti. Jidášův obličej si vyžádá dva roky hledání! Odtud pramení netrpělivost mnichů, protože jejich freska se ne a ne přiblížit dokončení. Leonardo vysvětluje: „každý den chodím do Borghetta, kde bydlí lůza celého města, ale stále jsem nenašel obličej zločince, jenž by odpovídal mé představě. Až obličej najdu, obraz bude do dne hotov.“ Umělec také vyhrožuje, že bude–li na něj vyvíjen přílišný nátlak, použije jako vzor klášterního převora, který mu nedopřeje klid![1]

Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinci.
Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinci.

[1] ENGEL.IC.CZ: Po stopách tajemství Leonarda da Vinci [online]. c2009 [citováno 28. 12. 2009]. Dostupný z WWW: <http://engel.ic.cz/hledani_pravdy_soubory/Page691.htm>

Kdo byl Leonardo da Vinci?

Byl nemanželským synem notáře Sera Piera a venkovanky Catariny. Narodil se ve 22.30 a byl pokřtěn za přítomnosti deseti kmotrů.[1]Matka se o rok později provdala za muže jménem Accattabrigo, otec o čtyři měsíce dříve uzavřel sňatek s dcerou florentského notáře. Otec Leonarda uznal za vlastního a zajistil mu všeobecné vzdělání. O jeho dětství se nedochovaly žádné zápisy, a tak se o jeho mladických letech můžeme pouze dohadovat. O mladém Leonardovi se ví jen tolik, že byl příjemného vzhledu a tak silný, že mohl ohýbat železné pruty.

Do této doby odkazuje i sen o jestřábovi, který měl napadnout Leonarda v kolébce, a jemuž věnoval celou knížku Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.

Dalším pravděpodobným příběhem z dětství je příhoda s kusem hrubého prkna, které dal jakýsi kupec Leonardovu otci, aby na něj vymaloval třeba srdce. Leonardo však tuto trivialitu odmítl a údajně ho vyšperkoval dokonalými zobrazeními mýtických oblud, jichž se všichni báli. Ser Piero pak s velkým výtěžkem prodal tuto malbu židovi a původnímu kupci dal pouťovou kresbu srdce, čehož si ten chudák ani nevšiml.

Leonardo se během svého života pokusil sepsat několik knih o různých oblastech svého poznání. Jeho poznámky jsou však značně neucelené a roztříštěné. Literární odkaz Leonardův obnášející asi 7000 stránek byl později sebrán a dnes jej pod kodifikovanými názvy lze najít ve význačných galeriích či různých evropských knihovnách ale i u soukromých sběratelů (např. Bill Gates). Víme, že Leonardo připravoval veledílo o anatomii, malířství, přírodě, světlu a stínu. Bohužel však žádný z jeho poznámkových cyklů nedospěl k ucelenější a publikovatelné formě. Kdesi se Leonardo zmínil, že napsal 120 resp. 114 knih. Míněny jsou patrně poznámkové bloky, které psal florentským nářečím tedy jazykem obecným (volgare).[1]

[1] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Leonardo da Vinci [online]. c2009 [citováno 28. 12. 2009]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_da_Vinci&oldid=4731882>