Jak vypadá časová osa českého internetu?

 • 1988 – pokus českých vysokých škol připojit se do sítě EARN. Negativní výsledek.
 • 1990 – udělení exkluzivní licence firmě Eurotel na veřejné datové služby, tudíž Eurotel má monopol na veřejné počítačové sítě. Připojení vysokých škol a ústavů akademie věd do počítačové sítě EARN pevným spojem Praha – Linec (rakouská síť ACONET) o rychlosti 9,6 kb/s. Zřízení prvého uzlu CSEARN na ČVUT.
 • 1991 – dalších sedm pražských uzlů sítě EARN v ČR. Zavedení Internetu do sítě ACONET, otevření možnosti připojit se do Internetu přes Linec. Zvýšení rychlosti spoje Praha – Linec na 19,2 kb/s a jeho rozdělení na dva samostatné okruhy (jeden pro EARN, druhý pro Internet)
 • 1992 – oficiální připojení Československa k Internetu 13. února 1992.
 • 1993 – slavnostní spuštění sítě CESNET 15.6.1993. Síť byla financováno MŠMT z Fondu dynamického rozvoje vysokých škol do roku 1995.
 • 1994 – zřízení dočasné optické linky z Washingtonu do Prahy o přenosové rychlosti 2 Mb/sec (pro potřeby konference INET’94/JENC5.
 • 1995 – zrušení domény CS. Dle statistik RIPE obsahuje doména CZ ke konci roku přes 400 domén a skoro 22 tisíc hostů.
 • 1996 – Seznam.cz – katalogový server, prvé použití proužkové reklamy
 • 1998 – dle statistik RIPE obsahuje doména CZ ke konci roku 1998 přes 18 tisíc domén a skoro 80 tisíc hostů
 • 2002 – Dle statistik RIPE obsahuje vrcholová doména CZ v srpnu 2002 přes 115 tisíc domén a skoro 211 tisíc hostů.
 • 2009 – Internet na konci roku 2009 použilo v ČR 5,64 milionu lidí. Srovnáme-li toto číslo se statistikami ČSU[1], zjistíme, že je to již více než polovina běžné populace republiky a také je to čistě statisticky 13% meziroční nárůst.[2]

[1] Český statistický úřad

[2] ITBIZ.CZ. BILANCE: Jaký byl Český Internet v roce 2009 z pohledu NetMonitoru a AdMonitoringu. ?. [on-line] [2009-12-22]. Dostupné z < http://www.domena-webhosting.cz/webhosting.html>

Jak vypadá internet v České republice?

V listopadu 2008 mělo připojení k internetu 32 procent domácností a na jaře 2008 mělo přes 90% domácích počítačů v ČR možnost připojit se k Internetu. Nejrozšířenějším typem připojení v domácnostech bylo bezdrátové (36%), nejčastěji realizované technologií Wi-Fi[1], následované pevnou telefonní linkou s ADSL[2] (25%) a kabelovou televizí (23%). Připojení prostřednictvím mobilního telefonu vykázalo pouze 5% a kdysi nejvyužívanější technologie dial-up (vytáčené připojení) zanedbatelné 2%. Nejvíce počítačů bylo připojeno rychlostí 2 Mbit/s (20%) a 4 Mbit/s (19%), uživatelů s rychlostí do 1 Mbit/s bylo 36%. 14 % uživatelů internetu si není vědomo, jakou rychlost internetu používají.

Rychlost připojení v domácnostech byla poskytovateli internetu průběžně navyšována. V roce 2007 disponovalo rychlostí 2 Mbit/s a vyšší 36% uživatelů, v září 2008 se tento podíl zvýšil již na 51%. „Bezdrátovému připojení dávají přednost především lidé, pro které je nejdůležitějším parametrem cena, nikoliv rychlost připojení. Kromě toho existuje také poměrně velká skupina těch, kteří nemají a nechtějí v domácnosti pevnou linku a zároveň nemají možnost připojit se prostřednictvím kabelové televize. Tito lidé také obvykle volí poskytovatele bezdrátového připojení“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.[3]

[1] Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi,wi-fi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Název Wi-Fi je slovní hříčka vůči Hi-Fi (tzn. analogicky k high fidelity – vysoká věrnost), která by se dala chápat jako zkratka k wireless fidelity (bezdrátová věrnost), název však ve skutečnosti zkratkou není.

[2] ADSL – Asymetric Digital Subscriber Line. ADSL je v současné době nejčastěji využívaný typ DSL. Vyznačuje se asymetrickým připojením, kdy je rychlost dat směřujících k uživateli vyšší než rychlost dat od uživatele směrem do internetu. Tato vlastnost naprosté většině uživatelů vyhovuje, protože odpovídá běžným potřebám.

[3] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Internet [online]. 2009 [citováno 9. 08. 2009]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet&oldid=4236556>

Jak vypadá časová osa historie internetu?

Níže je uvedena časová osa nejdůležitějších milníků v historii světového internetu:[1]

 • 1962 – vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA
 • 1969 – vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly)
 • 1972 – ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Program)
 • 1972 – Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program
 • 1973 – zveřejněna idea vedoucí později k TCP/IP jako náhrady za stávající protokol NCP
 • 1976 – první kniha o ARPANETu
 • 1980 – vydáno RFC 760, které popisuje IPv4, experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, protokol DNS, směrovací protokoly
 • 1983 – rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz), TCP/IP přeneseny do komerční sféry (SUN)
 • 1984 – vyvinut DNS (Domain Name System), k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů
 • 1985 – zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby
 • 1987 – vzniká pojem „Internet“
 • 1987 – v síti je propojeno 27 000 počítačů
 • 1989 – Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal)
 • 1990 – Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu
 • 1990 – končí ARPANET
 • 1991 – nasazení WWW v evropské laboratoři CERN
 • 1992 – připojen Bílý dům (vstup vládních institucí na Internet)
 • 1993 – Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici
 • 1994 – vyvinut prohlížeč Netscape Navigator
 • 1994 – Internet se komercionalizuje
 • 1996 – 55 milionů uživatelů
 • 1999 – rozšiřuje se Napster
 • 2000 – 250 milionů uživatelů
 • 2003 – 600 milionů uživatelů
 • 2005 – 900 milionů uživatelů
 • 2006 – více než miliarda uživatelů
 • 2010 – internet používá čtvrtina lidské populace

Budoucnost internetu se v dnešní den jeví především v komunitních serverech a sociálních sítích, jakými jsou např. Facebook a Twitter.

[1] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Internet [online]. 2009 [citováno 9. 08. 2009]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet&oldid=4236556>

Jaká je historie internetu?

První vizi počítačové sítě nalezneme ve vědecko fantastické povídce Leistera Murrayho z roku 1946 („A Logic Named Joe“). V únoru 1958 byla založena agentura ARPA (Advanced Research Projects Agency), která měla po úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené války obnovení vedoucího technologického postavení USA[1]. Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA. Síť byla decentralizovaná, takže neměla žádné snadno zničitelné centrum a používala pro přenos dat přepínání paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které jsou směrovány do cíle jednotlivými uzly sítě). Od té doby se počet připojených počítačů i uživatelů neustále čím dále tím rychleji zvyšuje.

Počet internetových uživatelů na 100 obyvatel mezi 1997 a 2007 (rozvinuté státy, rozvojové státy, státy celkem). Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie.
Počet internetových uživatelů na 100 obyvatel mezi 1997 a 2007 (rozvinuté státy, rozvojové státy, státy celkem). Zdroj: Mezinárodní telekomunikační unie.

[1] ARPA/DARPA [online]. Defense Advanced Research Projects Agency, [cit. 2007-05-21]. Dostupné: <http://www.darpa.mil/body/arpa_darpa.html>

 

Co je internet?

Internet jsou volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly. Uzlem může být počítač, ale i specializované zařízení. Každý počítač připojený k internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP[1] svoji IP adresu[2]. Pro snadnější zapamatování se místo IP adres používají doménová jména (např. www.utb.cz).

Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které na Internetu nalezneme.

[1] TCP/IP je zkratka slov Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Tento protokol se používá po celé síti Internet a nejenom na ni. Příkladem jeho dalšího použití mohou být platformy jako UNIX, Banyan VINES, Microsoft LAN Manager či Novell NetWare.

[2] IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy zapsané dekadicky po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například 85.161.165.36.