Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, pro který pracuje bezmála 3000 zaměstnanců a spolupracovníků v celé České republice. Svým zákazníkům nabízí v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Klade důraz na vysokou kvalitu pojistných produktů a dokonalý a rychlý servis na všech úrovních činnosti. Generali je hustotou sítě svých zastoupení dostupná zákazníkům na celém území České republiky.

Široký pojistný program, zahrnující pojištění osob, majetku, odpovědnosti, motorových vozidel i průmyslových a podnikatelských rizik nabízí prostřednictvím vlastních spolupracovníků i řady renomovaných makléřských společností.

Generali patří mezi největší evropské pojišťovací skupiny. Generali Pojišťovna a.s. součástí celosvětově působící skupiny Generali, jejíž centrála se od svého založení v roce 1831 nachází v Terstu. Do skupiny Generali náleží 108 pojišťoven na všech pěti kontinentech, 51 holdingových a finančních splečností, 22 realitních a servisních společností. Příjmy z pojistného skupiny Generali vzrostly celosvětově v roce 2003 o 5,8% na 49,6 milard EUR. Na životní pojištění připadlo 31,4 miliard EUR (+7,9%), na neživotní pojištění 18,2 miliard EUR (+2,2%).

Významnou součástí této skupiny je Generali Holding Vienna AG. Tato společnost kotovaná na vídeňské burze zastřešuje více než čtyřicet společností v Rakousku a střední a východní Evropě. Jedná se o pojišťovny, realitní, holdingové a finanční společnosti, jakož i společnosti zabývající se správou majetku, servisní a leasingové společnosti, penzijní fondy a jednu banku.

ALLRISK

Zahrnuje havarijní pojištění a pojištění pro případ odcizení vozidla včetně doplňkové výbavy uvedené v pojistné smlouvě

Rozsah pojištění

Havarijní pojištění Generali Pojišťovny nabízí zabezpečí komplexní pojistnou ochranu při nahodilých pojistných událostech, ke kterým dojde na území celé Evropy.

Pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení nebo ztráty motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy uložené ve vozidle nebo na něm připevněné způsobené:

 • střetem
 • zaviněným jednáním cizí osoby (vandalismus)
 • živelními událostmi – přímým působením blesku, zřícením skal, pádem kamení, sesuvem půdy nebo zemin, lavinami, tlakem sněhu, krupobitím, povodněmi nebo záplavami a vichřicí
 • požárem a výbuchem

Případy odcizení, pokud k odcizení došlo:

 • krádeží
 • loupeží
 • krádeží vloupáním
 • neoprávněným užíváním vozidla

Spoluúčast

V pojistných smlouvách havarijního pojištění se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě. Pojišťovna nabízí volbu ze 4 variant výše spoluúčasti:

 • 5% minimálně 5 000,- Kč
 • 10% minimálně 10.000,- Kč
 • 15% minimálně 15.000,- Kč
 • 20% minimálně 20 000,- Kč

Pojistné plnění

Při pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění (po odpočtu spoluúčasti, příp. zbytků) až do výše obecné ceny vozidla, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí. Opravuje-li klient vozidlo v doporučeném autorizovaném servisu, nejsou hodinové sazby omezeny žádným limitem. Výplatu pojistného plnění provádí Generali Pojišťovna a.s. po dohodě s klientem do 15 dnů od ukončení šetření i na účet servisu.

Bonusový systém

 • sleva na pojistném za bezeškodní průběh 10% až 40%
 • sleva se počítá z celého pojistného
 • v případě pojistné události snížení, případně zachování bonusu v závislosti na výši pojistného plnění a zavinění
 • u fyzických osob přebírá pojišťovna dobu bezeškodního průběhu dosaženou u předchozího pojistitele, která se však snižuje o dobu neexistence pojištění
 • u právnických osob se přiznává a přebírá doba bezeškodního průběhu pojištění dosažená u pojišťovny Generali

Požadavky na zabezpečení

U osobních a užitkových vozidel do 3,5t se vyžaduje následující zabezpečovací zařízení:

Pojistná částka (včetně doplňkové výbavy) Zabezpečovací zařízení
osobní vozidla do 700.000,- Kč + veškerá užitková vozidla imobilizér (mimo vozidel Škoda do roku výroby 1992 včetně)
osobní vozidla do 1.000.000,- Kč + Lada Niva dvě na sobě nezávislá zabezpečovací zařízení, tj. imobilizér a mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo imobilizér a alarm s blokováním funkcí
osobní vozidla nad 1.000.000,- Kč + veškerá terénní vozidla (kromě Lada Niva) zařízení Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem

Výše pojistného se stanoví:

 • u nových vozidel z fakturované ceny nového vozidla bez prodejních slev
 • u ojetých vozidel do stáří 3 let včetně na základě poslední známé novoceny dle „Katalogu osobních automobilů“ vydávaného znaleckým ústavem IBS expert
 • u ojetých vozidel starších 3 let z průměrné ceny ojetého vozidla dle „Katalogu osobních automobilů“ vydávaného znaleckým ústavem IBS expert

Slevy

 • 5% pro sdružené pojištění (havarijní a pojištění odpovědnosti)
 • 10% při nadstandardním zabezpečení vozidla zařízením pevně spojeným s karosérií nebo alarmem s blokováním funkcí
 • 20% při zabezpečení systémem SHERLOG STANDARD, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem (nelze kumulovat s výše uvedenými slevami za zabezpečení)
 • 10% pro plátce DPH
 • 20% pro držitele průkazu ZTP

Množstevní slevy

 • 5% pro 5 – 24 vozidel
 • 10% pro 25 -49 vozidel
 • 15% pro 50 a více vozidel

Asistenční služby v havarijním pojištění

Klienti, kteří mají sjednané havarijní pojištění motorového vozidla do celkové hmotnosti 3,5t a maximálně 9 sedadly (včetně místa řidiče), po nahlášení stálé SPZ, získají kartu Generali Assistance.

Kartu lze použít při pojistné události k čerpání asistenčních služeb v České republice i v zahraničí. Tato karta umožňuje klidnější a bezstarostnější jízdu a dává Vám i Vaší rodině odpověď na otázku: “ Co si počnu v případě, že způsobím nebo se stanu obětí havárie? “

Služby v ČR:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů

Služby v zahraničí:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události (po dohodě s posádkou vozidla) do cíle cesty nebo do místa bydliště, pomocí ekonomicky nejvýhodnějšího dopravního prostředku (vlak II.třída, autobus)
 • služby v zahraničí lze čerpat až do výše 25 000,- Kč

Asistenční pomoc je poskytována ZDARMA jako součást pojistného plnění na základě předložení dokladů o šetření policií. Tuto pomoc zabezpečuje služba Generali Assistance, tel. 221 586 666.

Připojištění náhradního vozidla

Pojistnou ochranu je možno rozšířít o připojištění náhradního vozidla. Toto připojištění umožní využít při pojistné události po dobu opravy náhradní vozidlo (srovnatelného typu). Náklady na vypůjčení vozidla hradí Generali až do výše 20% pojistného plnění, maximálně však 10000,-Kč.

Pojištění samotné havárie

Toto pojištění Generali Pojišťovny zabezpečí pojistnou ochranu při nahodilých pojistných událostech, ke kterým dojde na území celé Evropy. Pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení nebo ztráty motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy uložené ve vozidle nebo na něm připevněné způsobené:

 • střetem – zaviněným jednáním cizí osoby (vandalismus)
 • živelními událostmi – přímým působením blesku, zřícením skal, pádem kamení, sesuvem půdy nebo zemin, lavinami, tlakem sněhu, krupobitím, povodněmi nebo záplavami a vichřicí
 • požárem a výbuchem

Ostatní podmínky smluvního vztahu mezi pojišťovnou a pojištěncem jsou obdobné jako v případě ALLRISK.

Pojištění pouze pro případ odcizení

Toto pojištění zabezpečí ochranu na území celé Evropy a vztahuje se na odcizení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě včetně jeho standardní a doplňkové výbavy, pokud je tato pojištěna. Pojištění se vztahuje na případy, kdy k odcizení došlo:

 • krádeží
 • loupeží
 • krádeží vloupáním
 • neoprávněným užíváním vozidla

Slevy

 • 10 % za nadstandardní zabezpečení
 • 20% při zabezpečení systémem Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem (nelze kumulovat s výše uvedenými slevami za zabezpečení)

Množstevní slevy

 • 5% pro 5 – 24 vozidel
 • 10% pro 25 -49 vozidel
 • 15% pro 50 a více vozidel