Rubriky
Ekonomika

Jaká je minimální mzda v ČR?

V České republice je nyní minimální mzda ve výši 9.900 Kč. Vývoj výše minimální mzdy si můžete prohlédnout v tabulce níže. Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc v Kč za hodinu 1991 únor 2 000 10,80 1992 leden 2 200 12,00 1996 leden 2 500 13,60 1998 leden 2 650 14,80 1999 leden 3 250 18,00 1999 červenec 3 600 20,00 2000 leden 4 000 22,30 2000 […]

Rubriky
Ekonomika

Co je to číslo bankovního účtu IBAN (International Bank Account Number)?

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu definovaný mezinárodní normou ISO 13616. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří vždy konkrétní banka, která účet vede. Standard stanovuje mezinárodní formát čísla účtu takto: IBAN může obsahovat číslice a velká písmena IBAN má následující strukturu: 2 znaky – kód země (CZ pro […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Jak vypadají daně v Evropské unii?

O tom, jak vysoké daně budete platit, rozhoduje vaše vláda, nikoli Evropská unie. Evropská unie zajišťuje, aby vnitrostátní daňová pravidla byla v souladu s hlavními cíli unie v oblasti vytváření pracovních míst a aby nedávala nespravedlivou výhodu podnikům z jedné země vůči jeho konkurentům z ostatních zemí. Cílem daňové politiky EU je uplatňovat zásady jednotného […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Podnikání Veřejná správa

Jak vypadá daňový systém v ČR z pohledu přímých a nepřímých daní?

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 – 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Co je to daň?

Díky výběru daní je stát schopen financovat širokou paletu mandatorních (zákonem povinných) a jiných výdajů. Mezi základní výdaje patří financování armády, udržování veřejného pořádku, rozvíjení infrastruktury, vyplácí různých forem důchodů, poskytuje zdravotní péči atd. Současně také daňový systém přerozděluje bohatství ve společnosti. V dobách nedávno minulých bohatí a mocní vybírali daně od chudých poddaných. Moderní svět […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je generické strategie podle Portera?

Cenové strategie (strategie vedoucího nákladů) – je jich dosaženo tehdy, když jsou kumulativní náklady podniku všech aktivit v rámci nákladového řetězce nižší, než kumulativní náklady konkurence. Dva způsoby: zlepšením kontroly nákladů nebo úplnou reorganizací aktivit nákladového řetězce Hybridní strategie – zachovávají vysoce diferencovaný produkt při relativně nízké cenové hladině vzhledem ke konkurenci Strategie diferenciace (odlišení) […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je porterův model pěti sil?

Porterův model slouží k analýze konkurenčního prostředí. Obsahuje rozbor zdrojů konkurence, její intenzity, akce a reakce rivalů, současnou i budoucí situaci. Umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prostředí a vytvořit tak informační základnu pro rozhodování o tvorbě konkurenční výhody podniku. V Porterově modelu pěti sil existuje pět zdrojů konkurence: Současní konkurenti Potenciální noví konkurenti Zákazníci Dodavatelé […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je interní strategická analýza?

Interní strategická analýza se zabývá analýzou uspořádanosti vnitřního prostředí podniku. Odvíjí se od snahy identifikovat jeho konkurenční výhodu (vlastnictví unikátního zdroje, zvláštní dovednosti apod.) Ve vnitřní struktuře se nachází jeho tři složky: substance, ze které se podnik skládá uspořádanost vnitřního prostředí procesy, které v podniku probíhají Podnik na splnění svého poslání používá zdroje v jejich naturální podobě […]

Rubriky
Ekonomika

Co je poptávka?

Při vyhodnocování svých možností a budoucího vývoje se pracovníci marketingu opírají o vyhodnocení poptávky. Poptávka je množství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit. Souhrn všech zamýšlených koupí v určitém ekonomickém prostoru nazýváme agregátní (celkovou) poptávkou. Poptávku jediného kupujícího nazýváme individuální poptávkou. Poptávka po určitém druhu výrobku se nazývá dílčí poptávka. […]

Rubriky
Ekonomika

Co je heterogenní oligopol?

Heterogenní oligopol je tvořen omezeným počtem výrobců. Vyrábějí výrobky, které jsou z hlediska použití velmi podobné a liší se pouze ve své kvalitě, stylu, poskytovaných službách  či jiných  rozdílech (tzv. diferencované výrobky). Typickým příkladem je výroba a prodej osobních automobilů. Výrobci soutěží spolu v kvalitě, designu, image značky, záruce, poskytovaných službách apod. Oligopol na straně […]