Rubriky
Podnikání

Jaký je vliv integračních procesů EU na energetiku v ČR?

byla zahájena postupná liberalizace trhu s elektřinou. Od 1.1.2002 mají právo volby dodavatele oprávnění zákazníci s roční spotřebou 40 GWh a více. To znamená otevření trhu o 30%. Evropská komise a některé členské státy usilují o rychlé a úplné otevření národních trhů a o odstranění překážek obchodu s elektřinou na celém území Unie, jiné země preferují opatrnější vývoj, opírající se tradiční postupy. V rámci Unie tak spíše než ke globalizaci dochází k regionalizaci podmínek podnikání v sektoru. Komise si je vědoma nebezpečí vyplývajícího pro jednotný trh z nerovných podmínek podnikání, vyvíjí proto nátlak na sjednocení postupu a s cílem zabránit již otevřeným trhům v přijetí opatření, která by znovu snížila stupeň jejich liberalizace, je rozhodnuta v průběhu roku 2002 dosáhnout přijetí legislativy zavazující všechny členské země k rychlému postupu.

Kandidátským zemím je při přípravě vnitřních dokumentů společenství věnována pouze okrajová pozornost a přesto že je po Francii druhý největší exportér elektřiny v rámci EU, přípravy pravidel rozvoje energetiky v EU se účastní pouze zprostředkovatel, což může být překážkou pro rozvoj obchodu, investic i logistiky na území rozšířené EU po roce 2004. V nedávných letech nebyla EU schopna zabránit jednostranným, politicky motivovaných a věcně neodůvodněným diskriminačním krokům některých členských zemí vůči elektřině z .

Vládou navržený scénář privatizace elektroenergetiky, který měl pro společnost ČEZ získat strategického partnera, jenž by byl silným a respektovaným „hráčem“ na evropském trhu se zatím nesplnil Vláda proto schválila další kroky, jejichž cílem je provedení organizační a kapitálové restrukturalizace majetkové účasti státu v elektroenergetice pro zvýšení její konkurenceschopnosti v evropském měřítku. Byly prodány akciové podíly státu v distribučních společnostech akciové společnosti ČEZ (v 5 společnostech dosáhl ČEZ majoritní, ve třech společnostech minoritní postavení).

Akciové podíly státu v distribučních společnostech byly oceněny na cca. 32 mld. Kč a 66% akcií České energetické přenosové soustavy na cca. 15 mld. Kč.

Nové uspořádání odvětví elektroenergetiky v ČR  není v rozporu asi s principy, ani s praxí liberalizace trhu s elektřinou ve státech EU. Např. v Německu se počet výrobců a počet přenosových společností snížil z 9 na počátku 90 let na 6 v roce 2000 a předpokládá se, že se dále sníží na 4 v období 2003 – 2005. Již dnes podíl čtyř největších společností na německém trhu představuje 63%, nicméně na území na kterém působí mají podíl na dodávce blízký 100%.

Konkurenceschopnost odvětví v evropské měřítku bude spočívat v optimálním využívání výrobních kapacit, v pokračování razantní expanze do nových vývozních teritorií a zejména v aktivní obchodní politice výrobců elektřiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..