Rubriky
Legislativa

Kdy vzniká nárok na výplatu dávky sociální potřebnosti?

Nárok na výplatu dávky sociální potřebnosti vzniká za předpokladu, že jsou splněny podmínky sociální potřebnosti, tj. občan a společně posuzované osoby jsou uznány sociálně potřebné. Občan je na jedné straně povinen podle § 106 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení písemně ohlásit příslušnému správnímu orgánu do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu nebo její poskytování, na straně druhé však správní orgán musí podle § 4 odst. 3 zákona o sociální potřebnosti při rozhodování o výši dávky přihlížet nejenom k majetkovým poměrům občana, v nichž mohou být zahrnuty i jeho peněžní prostředky, ale i dalším okolnostem uvedeným v tomto ustanovení.

V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje, aby správní orgány nepřepočítávaly dávky sociální potřebnosti při nepodstatných změnách v příjmové situaci občana (společně posuzovaných osob).

Řada správních orgánů při rozhodování o výši dávky sociální potřebnosti zohledňuje skutečné odůvodněné a nezbytné náklady na domácnost v částkách přesahujících zmíněnou částku životního minima. V okamžiku, kdy dojde ke změněn, tj. ke zvýšení této částky, správní orgán pouze zkontroluje, zda se ještě jím uznaná částka nedostala pod nově stanovenou hranici životního minima. Pokud tomu tak není, výši dávky sociální potřebnosti, která byla mimo jiné poskytována i z titulu zvýšených nákladů na domácnost, neupravuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..