Rubriky
Marketing Technologie

Co je on-line B2C?

Způsobů komunikace se spotřebitelem (návštěvníkem webu) je několik. Je nutné zohlednit, komunikujeme-li přímo se zákazníkem (konečným spotřebitelem) nebo s dalším článkem distribučního řetězce (velkoobchodníkem). B2C (business-to-consumer) e-commerce znamená on-line prodej zboží a služeb koncovým spotřebitelům.[1] [1] KOTLER, P., a kol.: Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha; Grada Publishing, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2, strana 184.

Rubriky
Marketing Technologie

Co je e-marketing?

E-marketing je marketingová stránka e-commerce – snaha společnosti informovat o výrobcích a službách propagovat a prodávat je po internetu.[1] E-marketing (internetový marketing, online marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s „klasickým“ marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Škála internetových marketingových nástrojů je obrovská, patří mezi ně například […]

Rubriky
Marketing Technologie

Co je e-commerce (eCommerce, ecommerce)?

Poměrně široký pojem e-commerce (eCommerce, ecommerce) postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu.[1] Elektronická komerce dnes zahrnuje nejen nakupování a prodej na internetu, ale například také elektronické online platby, e-marketing, SEO, SEM, elektronické výměny dat (EDI), automatické sběry dat ap. Typicky využívá komunikačních technologií, zejména pak […]

Rubriky
Technologie

Co je e-business (e-byznys)?

E-business (e-byznys) znamená využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání společnosti.[1] Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. Rozmach e-businessu v posledních letech souvisí hlavně s rozvojem internetu, softwarových technologií, hardware a telekomunikací. Pojem e-business má poněkud širší záběr oproti e-commerce. Zatímco e-commerce se primárně soustřeďuje […]

Rubriky
Technologie

Jak vypadá časová osa českého internetu?

1988 – pokus českých vysokých škol připojit se do sítě EARN. Negativní výsledek. 1990 – udělení exkluzivní licence firmě Eurotel na veřejné datové služby, tudíž Eurotel má monopol na veřejné počítačové sítě. Připojení vysokých škol a ústavů akademie věd do počítačové sítě EARN pevným spojem Praha – Linec (rakouská síť ACONET) o rychlosti 9,6 kb/s. […]

Rubriky
Technologie

Jak vypadá internet v České republice?

V listopadu 2008 mělo připojení k internetu 32 procent domácností a na jaře 2008 mělo přes 90% domácích počítačů v ČR možnost připojit se k Internetu. Nejrozšířenějším typem připojení v domácnostech bylo bezdrátové (36%), nejčastěji realizované technologií Wi-Fi[1], následované pevnou telefonní linkou s ADSL[2] (25%) a kabelovou televizí (23%). Připojení prostřednictvím mobilního telefonu vykázalo pouze […]

Rubriky
Technologie

Jak vypadá časová osa historie internetu?

Níže je uvedena časová osa nejdůležitějších milníků v historii světového internetu:[1] 1962 – vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA 1969 – vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly) 1972 – ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Program) 1972 – Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový […]

Rubriky
Technologie

Jaká je historie internetu?

První vizi počítačové sítě nalezneme ve vědecko fantastické povídce Leistera Murrayho z roku 1946 („A Logic Named Joe“). V únoru 1958 byla založena agentura ARPA (Advanced Research Projects Agency), která měla po úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené války obnovení vedoucího technologického postavení USA[1]. Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET […]

Rubriky
Technologie

Co je internet?

Internet jsou volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly. Uzlem může být počítač, ale i specializované zařízení. Každý počítač připojený k internetu má v rámci rodiny protokolů TCP/IP[1] svoji IP adresu[2]. Pro snadnější zapamatování se místo IP adres používají doménová jména (např. www.utb.cz). Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace […]

Rubriky
Vzdělávání

Co obsahuje teoreticko-metodologická část diplomové práce

Teoreticko-metodologická část obsahuje zhodnocení teoretických poznatků vztahujících se k danému problému a jejich vyústění do závěrů či teoretických východisek pro formulaci pracovní hypotézy.