Rubriky
Personalistika

Jak motivovat zaměstnance?

Pokud vám na ničem nezáleží, zaměstnanci nebudou o nic lepší. Zaměstnanci mají pocit bezpečí a pracují tudíž nejlépe, důvěřují-li svému vedoucímu. Úspěšně motivovat neznamená vnášet motivaci zvenčí, ale společně ji vytvářet. Od lidí dostanete přesně to, co od nich očekáváte. Nejlepší způsob, jak u zaměstnanců vypěstovat respekt a odpovědnost, je poskytnout jim je. Veďte příkladem. […]

Rubriky
Personalistika

Co je motivační program podniku?

V řízení podniku musí být věnována pozornost tomu, jak přistupovat k vedení pracovníků a pracovních skupin, jak hodnotit dosažené výsledky, jak vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity pracovníků, jak podněcovat jejich iniciativu, upevňovat pracovní kázeň a podobně. Při řešení těchto otázek se vytváří tzv. motivační program. Jak motivovat zaměstnance? Výší celkových výdělků a peněžní odměnou – nejlepší plat […]

Rubriky
Personalistika

Jaké jsou teorie motivace?

Teorie instrumentality – objevila se ve druhé polovině 19. století s důrazem na racionalizaci práce a na ekonomický přístup. Ve zjednodušené podobě tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze a že člověk bude motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou provázány přímo s jeho výkonem. Teorie kognitivní – teorie zaměřená na proces. Poskytuje realističtější vodítko pro motivování […]

Rubriky
Personalistika

Co je Human Resource Economy (HRE)?

Motivace je považována za jednu z rozhodujících cest k řízení výkonnosti pracovníků a je chápána jako jedna ze základních složek skupiny činností označovaných jako HRE (Human Resource Economy). HRE tvoří: Organizace práce Odměňování Motivace Odměňování neznamená jen mzdu, nebo plat, či jiné formy peněžní odměny, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci jako kompenzaci za odvedenou práci. Moderní pojetí odměňování […]

Rubriky
Personalistika

Co jsou materiální a finanční, ideové a informační, lidské zdroje?

Podnik musí mít k dispozici tři zdroje: materiální a finanční, ideové a informační, lidské zdroje. Poslední uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich využívání. Protože kapitál lze půjčit, know-how koupit, ale lidi je třeba mít. Člověk je zdroj energie fyzické, intelektuální a emocionální. Ideová východiska pro rozvoj nové teorie řízení: člověk se místo objektu […]

Rubriky
Personalistika

Co by měl mít za schopnosti správný manažer?

Osobnost managera by měla splňovat řadu kritérií a to jak charakterových (potřeba vést), tak znalostních. Základním předpokladem k výkonu manažerské funkce je vůle takovouto činnost vykonávat. V mojí praxi jsem se setkal s řadou případů, kdy na manažerskou pozici byl dosazen člověk, které měl veškeré teoretické znalosti dané problematiky, nicméně jako „vůdce“ zcela selhal, neboť chybějící charisma a […]

Rubriky
Personalistika

Jaké jsou předpoklady a znalosti pro roli manažera?

Manažer musí disponovat jednak vrozenými charakterovými vlastnostmi, a jednak získanými (naučenými) znalostmi. Soubor těchto předpokladů a jejich význam je popsán níže. Odborné znalosti –  tento soubor zahrnuje kvalifikace, znalost manažerských funkcí, teoretické znalosti dané problematiky (alespoň rámcové) Interpersonální dovednosti – komunikativnost, motivování, vedení lidí, koordinování, znalosti řešení konfliktních situací apod. Osobní vlastnosti – empatie, intelekt, […]

Rubriky
Personalistika Podnikání

Jaké mohou být zaměstnanecké výhody?

Většina společností poskytuje zaměstnancům celou řadu benefitů, které jsou reálným příspěvkem do mzdové složky, nebo pro relaxaci, rehabilitaci a odpočinek zaměstnanců či jejich blízkých příbuzných pro obnovu pracovních sil v rámci volného času zaměstnanců. Zaměstnanecké benefity se ve společnosti dělí na dvě složky – peněžní a nepeněžní. Peněžní benefity Věrnostní příplatek Je nenároková složka mzdy k […]

Rubriky
Personalistika

Jaké jsou smluvní dokumenty, které podepisuje nový zaměstnanec?

Každá pozice má definovány dokumenty, které je nutné uzavřít s pracovníkem nastupujícím na tuto pozici podepsat. Výčet těchto dokumentů je následující[1]: Pracovní smlouva Smlouva o mzdě Smlouva o pravomocích a odpovědnostech Smlouva a pracovní náplni, příloha kompetenční profil Smlouva a mlčenlivosti Smlouva o podpisových právech Smlouva o prémiích Smlouva o kariérním postupu Smlouva o loajalitě […]

Rubriky
Personalistika

Co je mzdový rozpočet vedoucího, manažera, ředitele?

Rozpočet vedoucího, managera, ředitele je objem finančních prostředků pro udělování odměn a případných stimulů v plné pravomoci vyjmenovaných funkcí. Výše budgetu pro jednotlivé řídící pracovníky vychází ze schváleného rozpočtu na objem mzdových prostředků pro dané středisko. Rozpočet se dělí na: rozpočet na základní mzdu, z něhož je hrazena základní mzda jako nároková složka platu rozpočet […]