Rubriky
Marketing Podnikání

Jak si zvolit obchodní název pro firmu nebo produkt?

Volba obchodního jména, pod kterým budete prodávat své výrobky, je velmi důležitá. Název vašeho obchodu by měl být srozumitelný, zapamatovatelný, rozpoznatelný mezi ostatními, bezpodmínečně unikátní (tzn. nezaměnitelný s názvem obchodu někoho jiného). Jako prodejce ručně vyráběných výrobků si můžete jako obchodní název zvolit vlastní jméno nebo vlastní označení (značku = brand). Nevýhoda vlastního jména je jednoduchá, […]

Rubriky
Marketing Podnikání

Jak má vypadat správná firemní vizitka?

Každý, kdo se ve světě obchodu pohybuje, musí (nebo by měl) mít vizitku. Bez této malé kartičky jste s velkou pravděpodobností odsouzeni k zapomnění, ztracení (ne zatracení), přehlédnutí, opomenutí… a upadnete lehce do propadliště dějin. To, že vizitku máte samozřejmě samo o sobě nic neznamená. V každém vizitkáři vás může potkat stejný osud, jako v […]

Rubriky
Ekonomika Legislativa Podnikání Veřejná správa

Jak vypadá daňový systém v ČR z pohledu přímých a nepřímých daní?

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům vyspělých a obzvláště evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní. Přímé daně Daň z příjmu fyzických osob má progresivní sazby, které jsou stanoveny ve čtyřech daňových pásmech v rozsahu 12 – 32 %. Daní jsou zatíženy příjmy […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je generické strategie podle Portera?

Cenové strategie (strategie vedoucího nákladů) – je jich dosaženo tehdy, když jsou kumulativní náklady podniku všech aktivit v rámci nákladového řetězce nižší, než kumulativní náklady konkurence. Dva způsoby: zlepšením kontroly nákladů nebo úplnou reorganizací aktivit nákladového řetězce Hybridní strategie – zachovávají vysoce diferencovaný produkt při relativně nízké cenové hladině vzhledem ke konkurenci Strategie diferenciace (odlišení) […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je porterův model pěti sil?

Porterův model slouží k analýze konkurenčního prostředí. Obsahuje rozbor zdrojů konkurence, její intenzity, akce a reakce rivalů, současnou i budoucí situaci. Umožňuje popsat a pochopit podstatu konkurenčního prostředí a vytvořit tak informační základnu pro rozhodování o tvorbě konkurenční výhody podniku. V Porterově modelu pěti sil existuje pět zdrojů konkurence: Současní konkurenti Potenciální noví konkurenti Zákazníci Dodavatelé […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je interní strategická analýza?

Interní strategická analýza se zabývá analýzou uspořádanosti vnitřního prostředí podniku. Odvíjí se od snahy identifikovat jeho konkurenční výhodu (vlastnictví unikátního zdroje, zvláštní dovednosti apod.) Ve vnitřní struktuře se nachází jeho tři složky: substance, ze které se podnik skládá uspořádanost vnitřního prostředí procesy, které v podniku probíhají Podnik na splnění svého poslání používá zdroje v jejich naturální podobě […]

Rubriky
Personalistika Podnikání

Jaké mohou být zaměstnanecké výhody?

Většina společností poskytuje zaměstnancům celou řadu benefitů, které jsou reálným příspěvkem do mzdové složky, nebo pro relaxaci, rehabilitaci a odpočinek zaměstnanců či jejich blízkých příbuzných pro obnovu pracovních sil v rámci volného času zaměstnanců. Zaměstnanecké benefity se ve společnosti dělí na dvě složky – peněžní a nepeněžní. Peněžní benefity Věrnostní příplatek Je nenároková složka mzdy k […]

Rubriky
Podnikání

Jak probíhala privatizace energetického odvětví?

V ČR se po privatizaci plynárenství (úspěšné) a elektroenergetiky (neúspěšné) z předchozího období situace v roce 2003 zklidnila až koncem prvního pololetí. V té době možná elektrárenská společnost ČEZ dosáhla vrcholu svých úspěchů, zejména pak proto, že se naplnila její dlouhodobě prosazovaná vize opětovného spojení výroby a distribuce elektřiny v ČR. Vláda rozhodla o propojení […]

Rubriky
Personalistika Podnikání

Z jakých složek se může skládat mzda?

Legislativa určená převážně Zákonem o daních z příjmů a Zákony o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění umožňují i jiné složky než základní plat, které nepodléhají odvodům. Složky mzdy mohou mít finanční formu, nebo mohou být ve formě jiného zvýhodnění.[1] Celková mzda pracovníka může představovat součet jednotlivých složek. Ve společnosti jsou uplatňovány následující složky mzdy: Složka mzdy […]