Rubriky
Marketing

Co je to CRM (Customer relationship management)?

Základní definice tohoto pojmu je de facto obsažena v samotném názvu: customer relationship management =  řízení vztahů se zákazníky. Z tohoto pohledu nejde v podstatě o nic nového, protože většina firem se snaží vztahy se zákazníky určitým způsobem ovlivňovat. Dochází k budování loajality zákazníků k firmě s využitím širokého spektra komunikačních prostředků. Je zřejmé, že se neustále zvyšuje snaha firem o […]

Rubriky
Marketing

Jak je důležité budování vztahu se zákazníkem?

Rozhodujícím faktorem úspěchu každé firmy je vybudování efektivního, pozitivního vztahu ke svým zákazníkům. Klíčem k němu je pochopení současných i budoucích potřeb a přání zákazníka, nabídka výrobku/služby, které je uspokojí a jejich optimální dodání. Produkt, jeho vlastnosti, proces dodání a cena musí předčit očekávání zákazníka. Proto dalšími nutnými faktory úspěchu je správná komunikace se zákazníkem a […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jak by měl vypadat modul služby v CRM?

Hlavními požadavky na služby v koncepci CRM by měly být: transformování servisu na ziskovou část podnikání Růst zákaznické loajality Zvyšování příjmů Snižování transakčních nákladů na komunikaci se zákazníky Kontaktní centrum Zákaznické centrum je komunikačním uzlem společnosti, které je připraveno vyřídit jakýkoliv z požadavků zákazníků. Centrum péče o zákazníky má na starosti objednání zboží, zjištění stavu objednávky, zjištění […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jak by měl vypadat modul marketingu v CRM?

Žádný software nemůže nahradit činnosti marketérů, kteří se vždy rozhodují v čase a se znalostí informací, které nejsou a v systému nikdy nemohou být zachyceny. Softwarový CRM systém může významnou měrou práci marketingového oddělení zjednodušit, zefektivnit, pomáhá standardizovat procesy atd. Hlavními požadavky na modul marketing v koncepci CRM by měly být: zvyšování zákaznické poptávky generování nových obchodních příležitostí […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jak by měl vypadat modul prodeje v CRM?

Hlavními požadavky na modul prodej v koncepci CRM by měly být: zvyšování ziskovosti zákazníků zaměření se na ziskové aktivity zvýšení efektivnosti prodejního kanálu správa příležitostí řízení prodejních postupů správa objednávek řízení prodejního týmu Plán prodeje a předpověď prodeje Organizace se může soustředit na zákazníky, skupiny zákazníků nebo progukdy, které generují vyšší zisk a to prostřednictvím plánování […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jaký je klíč k úspěšnému CRM?

Každá společnost se zabývá těmito problémy: Udržení stávajících zákazníků Porozumění zákazníkům Schopnost jim naslouchat Identifikace klíčových procesů Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových Schopnost oslovit nové zákazníky Klíčem pro úspěšnou CRM iniciativu jsou správná a konzistentní data zákazníka přístupná on-line v celé IT […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jak je CRM začleněno do marketingu?

V dnešní době je zkratka CRM (Customer Relationship Management) obecně používaná pro systémy podporující řízení vztahů se zákazníky. Někteří dodavatelé též používají těchto popisů: systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem, systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka a systémy podporující péči o zákazníka. Systémy CRM se používají pro specifické činnosti již delší dobu, […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jaké existují kategorie informačních systémů?

Jaké existují kategorie informačních systémů? Jak již bylo mnohokrát řečeno, členění, třídění, nebo chcete-li kategorizace informačních systémů je složitá věc. Zkusme se držet holisticko-procesní klasifikace. Ta dělí podnikové informační systémy následovně: ERP se zaměřuje na řízení interních podnikových procesů. CRM obsluhuje procesy směřované k zákazníkům. SCM systém řídí dodavatelský řetězec, jehož nadstavbou může být APS […]

Rubriky
Technologie

Co je e-business (e-byznys)?

E-business (e-byznys) znamená využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání společnosti.[1] Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. Rozmach e-businessu v posledních letech souvisí hlavně s rozvojem internetu, softwarových technologií, hardware a telekomunikací. Pojem e-business má poněkud širší záběr oproti e-commerce. Zatímco e-commerce se primárně soustřeďuje […]