Rubriky
Marketing Technologie

Co je on-line B2B?

B2B (business-to-business) e-commerce znamená použití takových obchodních sítí, aukčních stránek, promptních obchodů, on-line produktových katalogů, stránek barterového obchodu a dalších on-line prostředků k získávání nových zákazníků, k efektivnějšímu uspokojování zákazníků stávajících, dosažení vyšší nákupní efektivity a nižších cen.[1] [1] KOTLER, P., a kol.: Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha; Grada Publishing, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2, strana […]

Rubriky
Marketing Technologie

Co je on-line B2C?

Způsobů komunikace se spotřebitelem (návštěvníkem webu) je několik. Je nutné zohlednit, komunikujeme-li přímo se zákazníkem (konečným spotřebitelem) nebo s dalším článkem distribučního řetězce (velkoobchodníkem). B2C (business-to-consumer) e-commerce znamená on-line prodej zboží a služeb koncovým spotřebitelům.[1] [1] KOTLER, P., a kol.: Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha; Grada Publishing, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2, strana 184.

Rubriky
Marketing Technologie

Co je e-marketing?

E-marketing je marketingová stránka e-commerce – snaha společnosti informovat o výrobcích a službách propagovat a prodávat je po internetu.[1] E-marketing (internetový marketing, online marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s „klasickým“ marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Škála internetových marketingových nástrojů je obrovská, patří mezi ně například […]

Rubriky
Marketing Technologie

Co je e-commerce (eCommerce, ecommerce)?

Poměrně široký pojem e-commerce (eCommerce, ecommerce) postihuje oblasti od distribuce, nákupu, prodeje, marketing a servisování produktů prostřednictvím elektronických systémů, zejména pak internetu.[1] Elektronická komerce dnes zahrnuje nejen nakupování a prodej na internetu, ale například také elektronické online platby, e-marketing, SEO, SEM, elektronické výměny dat (EDI), automatické sběry dat ap. Typicky využívá komunikačních technologií, zejména pak […]

Rubriky
Technologie

Co je e-business (e-byznys)?

E-business (e-byznys) znamená využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání společnosti.[1] Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. Rozmach e-businessu v posledních letech souvisí hlavně s rozvojem internetu, softwarových technologií, hardware a telekomunikací. Pojem e-business má poněkud širší záběr oproti e-commerce. Zatímco e-commerce se primárně soustřeďuje […]