Rubriky
Personalistika

Co by měl mít za schopnosti správný manažer?

Osobnost managera by měla splňovat řadu kritérií a to jak charakterových (potřeba vést), tak znalostních. Základním předpokladem k výkonu manažerské funkce je vůle takovouto činnost vykonávat. V mojí praxi jsem se setkal s řadou případů, kdy na manažerskou pozici byl dosazen člověk, které měl veškeré teoretické znalosti dané problematiky, nicméně jako „vůdce“ zcela selhal, neboť chybějící charisma a […]

Rubriky
Ekonomika

Co je ekonomika?

Ekonomika vychází z čistě teoretických věd, jako je ekonomie, a exaktních (matematizujících) věd a nástrojů, jako je ekonometrie, kvantitativní analýza, teorie her, statistické odhady, prognózování, metody ekonomické optimalizace atd. Je to vědní disciplína vysoce praktická. Ekonomika je systém vzájemně propojených odvětví, hospodářských činností a územních ekonomických komplexů, souhrn ekonomických vztahů společnosti. Ekonomika – synonymum pro výraz […]

Rubriky
Ekonomika

Co je ekonomie?

Ekonomie – historicky se ekonomie vyčlenila z filozofie a v posledních desetiletích někteří autoři označují ekonomii jako vědu imperiální, tj. vědu expandující prostřednictvím svých metod a kategorií do oblastí tradičně vyhrazených jiným společenských vědám, jako např. sociologii, psychologii atd. Ekonomie (economics) – Studium organizačních forem, jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti. Ekonomie – všeobecné, podstatné, hlavní […]