Rubriky
Marketing

Proč mít spokojeného zákazníka a jak ho získat?

Zkušenosti marketingového výzkumu ukazují, že spokojený zákazník informuje v průměru tři osoby o své spokojenosti s výrobkem. Nespokojený a rozladěný zákazník hovoří o příčině své nespokojenosti v průměru s jedenácti osobami. Uvedená silná nespokojenost může být vysvětlena tzv. poznávací disonancí. Podle ní dochází ke stavu silného psychologického neklidu v okamžiku, jestliže dvě poznání či přání […]

Rubriky
Marketing Podnikání Technologie

Jaké existují kategorie informačních systémů?

Jaké existují kategorie informačních systémů? Jak již bylo mnohokrát řečeno, členění, třídění, nebo chcete-li kategorizace informačních systémů je složitá věc. Zkusme se držet holisticko-procesní klasifikace. Ta dělí podnikové informační systémy následovně: ERP se zaměřuje na řízení interních podnikových procesů. CRM obsluhuje procesy směřované k zákazníkům. SCM systém řídí dodavatelský řetězec, jehož nadstavbou může být APS […]

Rubriky
Internet Marketing

Co je to blog?

Blog je webová aplikace obsahující příspěvky jednoho editora na jedné webové stránce. Nejčastěji, nikoli však nezbytně, bývají zobrazovány v obráceném chronologickém pořadí, (tj. nejnovější nahoře). Autor se nazývá blogger (někteří Češi píší pouze jedno g), veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy blogosféra. Slovo „blog“ vzniklo stažením anglického „web log“, což v češtině zhruba znamená „webový […]

Rubriky
Technologie

Co je e-business (e-byznys)?

E-business (e-byznys) znamená využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání společnosti.[1] Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. Rozmach e-businessu v posledních letech souvisí hlavně s rozvojem internetu, softwarových technologií, hardware a telekomunikací. Pojem e-business má poněkud širší záběr oproti e-commerce. Zatímco e-commerce se primárně soustřeďuje […]