Rubriky
Marketing

Jaké je nákupní chování organizací?

Organizace obecně prochází stejnými kroky procesu rozhodování jako individuální zákazníci. Nejdříve jde o poznání problému, hledání informací, vyhodnocení alternativ, učinění rozhodnutí a vyhodnocení nákupu. Nezáleží přitom na skutečnosti, zda se jedná o výrobní nebo obchodní podnik, vládní, rozpočtovou či příspěvkovou organizaci. Přesto existuje celá řada odlišných prvků, které činí chování organizace jako kupujícího složitějším. Příčiny […]

Rubriky
Podnikání

Jaká je marketingová strategie firmy Philip Morris?

Na sklonku roku 2002 jsem kontaktoval firmu PM s prosbou o poskytnutí informací týkajících se marketingu, reklamy, promotion a sponzoringu provozovaného společností PM. Při následném korespondenčním jednání mi společnost poskytla oficiální stanovisko týkající se, mimo jiné, marketingové strategie. Za společnost mi veškeré potřebné informace sdělil Tomáš Tesař z Oddělení vnějších vztahů: „Naše marketingová strategie je jednoduchá – […]