Rubriky
Marketing

Jaký mají význam emoce v tabákové reklamě?

Člověk vyhledává silné prožitky nejenom v zájmu uspokojování svých potřeb, ale pro ně samotné. Často kolem sebe vidíme celou řadu příkladů umělého obohacování života o prožitky. Lidé např. cestují, sportují, ale také užívají různé drogy (od těch společensky tolerovaných, jako jsou právě tabákové výrobky, až po drogy, jejichž užívání je trestně postihováno). A to vše v důsledku […]

Rubriky
Internet Marketing

Kolik stojí tvorba webových stránek?

Náklady na tvorbu webové prezentace se mohou zásadním způsobem lišit podle volby dodavatele (Symbio.cz vs. Plaváček.net), lokality (Praha vs. Vysočina), implementace a volby CMS (redakční systém) atd. Cenu je možné přesně a jednorázově určit pouze v případě, že existuje jasné zadání. Ceny webových stránek záleží na mnoho faktorech, např. na rozsahu stránek,  jejich pracnosti, individuálnosti, […]

Rubriky
Marketing Technologie

Co je on-line B2B?

B2B (business-to-business) e-commerce znamená použití takových obchodních sítí, aukčních stránek, promptních obchodů, on-line produktových katalogů, stránek barterového obchodu a dalších on-line prostředků k získávání nových zákazníků, k efektivnějšímu uspokojování zákazníků stávajících, dosažení vyšší nákupní efektivity a nižších cen.[1] [1] KOTLER, P., a kol.: Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha; Grada Publishing, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2, strana […]

Rubriky
Marketing Technologie

Co je e-marketing?

E-marketing je marketingová stránka e-commerce – snaha společnosti informovat o výrobcích a službách propagovat a prodávat je po internetu.[1] E-marketing (internetový marketing, online marketing) zahrnuje širokou škálu marketingových nástrojů a postupů. Vždy by měl korespondovat s „klasickým“ marketingem, aby bylo dosaženo synergických efektů vzájemné podpory. Škála internetových marketingových nástrojů je obrovská, patří mezi ně například […]

Rubriky
Technologie

Co je e-business (e-byznys)?

E-business (e-byznys) znamená využití elektronických platforem – intranetu, extranetu a internetu – pro realizaci podnikání společnosti.[1] Elektronické podnikání využívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. Rozmach e-businessu v posledních letech souvisí hlavně s rozvojem internetu, softwarových technologií, hardware a telekomunikací. Pojem e-business má poněkud širší záběr oproti e-commerce. Zatímco e-commerce se primárně soustřeďuje […]