Rubriky
Marketing

Co je Community relations?

Community relations jsou vztahy mezi firmou a jejím okolím; specifická disciplina public relations zaměřená na prezentování společenské odpovědnosti firmy za kvalitu a rozvoj prostředí, v němž podniká – v širším i užším měřítku; v praxi zahrnuje firemní filantropii a další programy corporate reponsibility, spolupráci s místními úřady, podporu lokálních společenských aktivit v místě, kde podniká […]

Rubriky
Marketing

Co v marketingu znamená Event, nebo-li akce?

V marketingové terminologii „event“ nebo „special event“; jeden z nástrojů public relations či sales promotion; rozsahem, zaměřením i provedením se akce výrazně liší – od uzavřených pracovních setkání v úzkém kruhu (např. media roundtable), přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou (tisková konference, dealer’s day, veletržní prezentace, valná hromada, launch nové služby či […]

Rubriky
Marketing

Co je Event marketing?

Event marketing je marketingová činnost, v jejímž středu stojí event. Neexistuje jedina definice tohoto pojmu, ale nejvýstižněji je třeba event chápat jako „zvláštní představení (událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci.“ Event marketing, jakožto součást integrovaného marketingu, má velmi úzké […]

Rubriky
Marketing

Jakou roli hraje public relations ve veřejné správě?

Pojem public relations, před deseti lety téměř neznámý, na našich pracovištích již zdomácněl. Převážná část úřadů se snaží ze svých prostředků vyšetřit alespoň malou částku na aktivity, které by ji na veřejnosti zviditelnily. Avšak většina úředníků, stejně jako pracovníků jiných profesí, si metody spadající do oblasti public relations neosvojila v plném rozsahu. Do značné míry […]