Rubriky
Ekonomika Legislativa Veřejná správa

Jak vypadají daně v Evropské unii?

O tom, jak vysoké daně budete platit, rozhoduje vaše vláda, nikoli Evropská unie. Evropská unie zajišťuje, aby vnitrostátní daňová pravidla byla v souladu s hlavními cíli unie v oblasti vytváření pracovních míst a aby nedávala nespravedlivou výhodu podnikům z jedné země vůči jeho konkurentům z ostatních zemí. Cílem daňové politiky EU je uplatňovat zásady jednotného […]

Rubriky
Legislativa Marketing

Jak se reguluje tabáková reklama v Rakousku?

Rakousko dodržuje nařízení Evropské unie z roku 1998 a zakázalo jakoukoliv přímou i nepřímou reklamu na cigarety a tabákové výrobky na plakátech, v elektronických i v tištěných médiích. Žádné výrobky kromě cigaret nesmějí obsahovat symboly, loga nebo názvy tabákových firem a cigaretové krabičky navíc musí obsahovat varování o škodlivosti kouření. Od poloviny příštího roku vstoupí […]