Rubriky
Internet Marketing

Jaké jsou formy zvyšování návštěvnosti a internetové reklamy?

Reklamní bannery (proužky)Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky […]

Rubriky
Internet Marketing

Jak udělat úspěšnou reklamu? Desatero pro autory internetové reklamy od SPIRu

Pěknou poučku, kterou by bylo škoda neukázat, jsem našel na stránkách Sdružení pro internetovou reklamu. Zbytek textu si dovolím citovat, protože by byla škoda překrucovat něco, co je takto pěkně sepsáno. Ve snaze zlepšit úroveň a přehlednost online reklamy definuje SPIR standardy nejčastěji používaných a podporovaných reklamních formátů u nás. Tyto standardy dávají zadavatelům reklamy […]

Rubriky
Internet Marketing

Jaké jsou nejlepší zdroje pro učení se praktickému marketingu?

Následující odkazy jsou povinnou literaturou každého marketingového guru (ať už se zabýváte on-line marketingem, produktovým marketingem, reklamou, strategií, produkcí a já nevím čím vším). Tipy na další zajímavé weby z oblasti marketingu rád přidám (zasílejte na info@reklamablog.cz). Česká republika www.lupa.cz www.tyinternety.cz www.mam.cz www.m-journal.cz www.marketingovenoviny.cz – s nepřekonatelně starým designem marketing.robertnemec.com www.freshmarketing.cz google-cz.blogspot.com seznam.sblog.cz www.mediaguru.cz fulltext.sblog.cz […]

Rubriky
Internet Marketing

Co je Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích)?

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což znamená marketing ve vyhledávačích. SEM je množina marketingových metod s cílem zvýšit viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání, které poskytují různé vyhledávače a katalogy. SEM představuje komplexní marketingovou strategii a škálu nástrojů, které se aplikují nejen v klasických vyhledávačích, ale i katalozích stránek a službách založených […]

Rubriky
Marketing

Co je claim?

Clamim je slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci; společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků (mandatorií), jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.); zatímco v reklamách statických (inzerci, venkovní) je claim připojen k logu firmy, […]

Rubriky
Marketing

Co je Guerilla marketing?

Guerilla marketing je nekonvenční forma propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za použití omezeného rozpočtu. Guerilla marketing začal být populární ve Spojených státech na konci 70.let 20.století. Před touto dobou byla reklama spojena především s velkými finančními rozpočty, rozsáhlou medializací a snadno zapamatovatelnými hesly či hudebními melodiemi. V roce 1984 vydal Jay Conrad Levinson, bývalý […]

Rubriky
Marketing

V jakém prostředí marketing působí?

Podnik ovlivňuje prostředí, ve kterém působí. Z hlediska místa rozlišujeme vlivy vnitřní a vnější – ty dále rozdělujeme na vlivy přicházející z mezoprostředí nebo z makroprostředí. Vnitřní vlivy – vhodná organizační struktura, kde má své místo oddělení marketingu, které plní funkci: komunikační a informační – reklama, podpora prodeje, PR koordinační – strategické plánování analytickou – zpětná vazba se […]

Rubriky
Marketing

Co je trží umístění (positioning)?

Jakmile se na základě analýz firma rozhodne pro určitý segment, na který  zaměří svou pozornost, musí učinit rovněž rozhodnutí, jaké prostředky použije pro získání zákazníků pro svůj výrobek a  jak svůj výrobek umístí. Umístění výrobku (positioning) v segmentu chápeme jako způsob jeho vnímání  zákazníky v porovnání s výrobky konkurenčními. Například automobil Škoda Octavia je u […]

Rubriky
Marketing

Co je segmentace podle věku?

Důležitým segmentačním hlediskem je věk zákazníka. Markantně se to například projevuje u výrobce hraček. Barevné plastické kroužky se budou hodit pro šestiměsíční dítě, kterému rostou první zoubky. Tříletý chlapec dá přednost modelu auta od firmy „Matchbox“. Třináctiletého chlapce spíše uspokojí hra „Playstation”. U malého dítěte se bude reklama obracet na rodiče. V případě třináctiletého chlapce […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou psychologické vlivy při nákupních chování?

Jádrem chování každého kupujícího je jeho psychické založení. Existuje celá řada psychologických koncepcí vysvětlujících příčiny určitého chování zákazníka. Vlivy hlavních psychologických procesů a stavů (např. motivace, osobnost, vnímání, učení a postoje) v chování zákazníka se pokusíme v dalším textu osvětlit. Zkoumání motivace kupujícího je hledáním odpovědí na otázky: proč jedná určitým způsobem? Co je příčinou […]