Rubriky
Personalistika

Co by měl mít za schopnosti správný manažer?

Osobnost managera by měla splňovat řadu kritérií a to jak charakterových (potřeba vést), tak znalostních. Základním předpokladem k výkonu manažerské funkce je vůle takovouto činnost vykonávat. V mojí praxi jsem se setkal s řadou případů, kdy na manažerskou pozici byl dosazen člověk, které měl veškeré teoretické znalosti dané problematiky, nicméně jako „vůdce“ zcela selhal, neboť chybějící charisma a […]

Rubriky
Personalistika

Co znamená pojem odměňování v systému moderního řízení lidských zdrojů?

V moderním pojetí řízení lidských zdrojů neznamená systém odměňování pouze mzdu, nebo jiné formy odměny, ale odměňování je mnohem širší okruh, který zahrnuje např. povyšování, zaměstnanecké výhody, pochvaly. Mezi odměny lze také zahrnout např. lepší vybavení kanceláře, poskytnutí lepšího vozu apod. Odměňování je jedním z neúčinnějších nástrojů, jak zaměstnance motivovat. Mezi klíčové otázky odměňování pracovníků je otázka […]

Rubriky
Personalistika

Čím se zabývá řízení lidských zdrojů a odměňování?

Řízení lidských zdrojů (ŘZL)[1] je v moderně řízeném podniku chápáno jako významný nástroj zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomické úspěšnosti podniku. O optimální využití schopností každého pracovníka usiluje pojetí HRE (Human Resource Economy), které řeší optimalizaci organizace práce, efektivní systém odměňování a kvalitní motivační program. Vedle tohoto pojetí stojí HRD (Human Resource Development), které se zabývá tvorbou optimálních […]