Rubriky
Internet Marketing

Jaké jsou formy zvyšování návštěvnosti a internetové reklamy?

Reklamní bannery (proužky)Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky […]

Rubriky
Internet Marketing

Strategické cíle a vize on-line cestovní agentury, varianty obchodních modelů

Před nějakým časem jsem zpracovával návrh strategie pro jednu internetovou cestovní agenturu. Touto cestou vám nabídnu náhled pod pokličku, jak se taková strategie projektu tvoří a jak může vypadat výsledek. Trh internetových cestovních agentur je silně přesycen. Prosadit se je obtížné, proto je nutné hledat nové cesty a obchodní modely, které přináší hodnotu všem účastníkům […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou problémy se zaváděním marketingu v období přechodu z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku?

Devadesátá léta dvacátého století jsou poznamenána převratnými změnami na politické a hospodářské mapě Evropy. Na jedné straně rozvoj a integrační snahy zemí Evropského společenství. Deziluze a rozpad centrálně plánovaných ekonomik spojený s rozsáhlými politickými změnami, dezintegračními tendencemi a  bolestivými hospodářskými reformami v  zemích Východní Evropy na straně druhé. Znamená to, že staré, dříve zažité cesty […]

Rubriky
Marketing

Co je model chování spotřebitele?

Uvedené kroky v procesu rozhodování o nákupu nám poskytnou určitou představu o postupu každého procesu koupě. Chování kupujících se však  při konkrétních  nákupech bude od sebe odlišovat. Rozhodnutí může být obtížné a komplikované. Například při rozhodování o nákupu vhodného typu  reaktoru pro jadernou elektrárnu. Rozhodování může být také rutinní. Potom můžeme  hovořit o procesu rozhodování. […]

Rubriky
Marketing

Kdy se mění cena výrobku nebo služby?

Pro prodejce existuje celá řada důvodů, aby cenu zboží dle potřeby měnili. Mezi hlavní příčiny zvýšení nebo snížení ceny patří: chování konkurence. Je to metoda orientovaná na konkurenci. Některé firmy stanovují ceny svých výrobků tak, aby byly v souladu s cenami konkurenčními. V okamžiku, kdy konkurence sníží (nebo zvýší)  ceny svých výrobků, reaguje firma podobným […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou strategie stanovení ceny?

Strategie stanovení ceny se mění v závislosti na fázi životního cyklu výrobku. U nových výrobků, které jsou uváděny na trhu, mohou výrobci volit mezi dvěma strategiemi: pronikání na trh (penetration pricing) strategie  „skimming.“ stanovení cen ve výrobních skupinách psychologická hlediska ceny diskriminační ceny U nových výrobků, které přicházejí na trh a  jsou podobné nebo identické […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou metody stanovení ceny?

Nákladová metoda Tato metoda je velmi často používána i ve vyspělých tržních ekonomikách. Je úzce spojena s cílem dosahování určité míry zisku, resp. s kvalitou výrobku. Při jejím používání stanoví podnik průměrnou míru zisku (přirážku), kterou přičte k nákladům na výrobu. Základní položkou této ceny jsou náklady na výrobu. Můžeme rozlišovat vzhledem k jejich závislosti […]

Rubriky
Ekonomika Marketing Podnikání

Co je generické strategie podle Portera?

Cenové strategie (strategie vedoucího nákladů) – je jich dosaženo tehdy, když jsou kumulativní náklady podniku všech aktivit v rámci nákladového řetězce nižší, než kumulativní náklady konkurence. Dva způsoby: zlepšením kontroly nákladů nebo úplnou reorganizací aktivit nákladového řetězce Hybridní strategie – zachovávají vysoce diferencovaný produkt při relativně nízké cenové hladině vzhledem ke konkurenci Strategie diferenciace (odlišení) […]