Rubriky
Internet Marketing

Jaké jsou formy zvyšování návštěvnosti a internetové reklamy?

Reklamní bannery (proužky)Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu. Původně byly bannery tvořeny statickým obrázkem či animací (typicky […]

Rubriky
Internet Marketing

Co je Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích)?

SEM je zkratka z anglického Search engine marketing, což znamená marketing ve vyhledávačích. SEM je množina marketingových metod s cílem zvýšit viditelnost webových stránek ve výsledcích vyhledávání, které poskytují různé vyhledávače a katalogy. SEM představuje komplexní marketingovou strategii a škálu nástrojů, které se aplikují nejen v klasických vyhledávačích, ale i katalozích stránek a službách založených […]

Rubriky
Marketing

Jaký byl vývoj marketingu?

Marketing je tak starý jako civilizace sama. Obchodníci cestovali po světě a nabízeli své zboží. Industrializace zahájila novou éru hromadné produkce (automobily, oděvy). Marketingová  podnikatelská koncepce se začíná objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v padesátých a šedesátých letech našeho století. Souvisí se změnou sociálních a ekonomických podmínek po druhé světové válce zejména v USA a […]

Rubriky
Marketing

Co je trží umístění (positioning)?

Jakmile se na základě analýz firma rozhodne pro určitý segment, na který  zaměří svou pozornost, musí učinit rovněž rozhodnutí, jaké prostředky použije pro získání zákazníků pro svůj výrobek a  jak svůj výrobek umístí. Umístění výrobku (positioning) v segmentu chápeme jako způsob jeho vnímání  zákazníky v porovnání s výrobky konkurenčními. Například automobil Škoda Octavia je u […]

Rubriky
Marketing

Jaké jsou výhody a nevýhody segmentace?

Segmentace, jak již jsme se zmínili, má své výhody a nevýhody. Jak ukazuje marketingová praxe, výhody jednoznačně převažují. Výhodnost segmentace se zejména projevuje ve čtyřech oblastech: uspokojení potřeb zákazníka. Je jednou z hlavních výhod segmentace. Tím, že je vyvinut a vyroben výrobek podle potřeb a přání určitého zákazníka, jsou vytvořeny větší předpoklady, že bude s […]

Rubriky
Marketing

Jakou roli hraje public relations ve veřejné správě?

Pojem public relations, před deseti lety téměř neznámý, na našich pracovištích již zdomácněl. Převážná část úřadů se snaží ze svých prostředků vyšetřit alespoň malou částku na aktivity, které by ji na veřejnosti zviditelnily. Avšak většina úředníků, stejně jako pracovníků jiných profesí, si metody spadající do oblasti public relations neosvojila v plném rozsahu. Do značné míry […]

Rubriky
Historie

Může nastat další světová krize podobná 20. létům minulého století?

Navzdory poučení z historie se dnes i v nedávné minulosti vyskytla řada větších či menších krizí, které do značné míry připomínaly rok 1929. Například v Japonsku vedl pád cen akcií a nemovitostí po roce 1989 k prudkému zhoršení kapitálové přiměřenosti bank. Nastal „credit crunch“ (stav, kdy banky téměř neposkytují úvěry) a dlouhodobá stagnace ekonomiky. Hlavními […]

Rubriky
Internet Technologie

Jak probíhal útok počítačového viru LoveLetter?

Takhle nějak se virus LoveLetter dostal na 55 milionů počítačů a odborníci ho pak vystopovali až k místu zrodu. května 2000 LoveLetter je vypuštěn na Filipínách. Brzy nato Sky Internet, filipínský ISP, zaznamenává tisíce nakažených počítačů, připojujících se na jeho čtyři hostitelské webové stránky, kde číhá trojský kůň rozesílaný tvůrcem viru. Společnost tyto podezřelé stránky […]

Rubriky
Internet Technologie

Jaká je historie počítačových virů?

1983 – Výzkumný pracovník Fred Cohen zavádí v odborné přednášce termín „počítačový virus“. 1987 – Brain, první počítačový virus v oběhu. Napadá boot-sektor 360KB disket a způsobuje, že počítač diskety nerozpozná. Stoned, je prvním virem, jenž napadá Master Boot Record (MBR). Ničí MBR pevného disky a znemožňuje bootování. 1988 – Vydání se dočkává první antivirový […]

Rubriky
Marketing

Co je a z čeho se skládá marketingový mix?

Každý podnikatel se snaží zdokonalovat v mnoha oblastech, které mu přinášejí zisk. Stejně tak tomu může být ve veřejném sektoru, i když zde primárním cílem není, resp. by neměl být profit v čisté finanční podobě. Posláním veřejného sektoru je předcházení a řešení důsledků selhávání trhu v ekonomickém a sociálním růstu a především rozvoji.[1] Vědci se dlouhá […]