Rubriky
Marketing

Co je společensky odpovědný marketing?

Mnoho z firem si uvědomuje pozitivní dopady do spotřebitelského vnímání jejich kladnému postoji k životnímu prostředí, charitě nebo sponzoringu. Proto se snaží aplikovat do svého marketingového řízení zásady osvíceného marketingu, který v sobě zahrnuje marketing orientovaný na spotřebitele, inovativní marketing, hodnotový marketing, marketing s posláním a v neposlední řadě společensky zodpovědný marketing. Ten je definován[1] jako princip osvíceného marketingu, který […]

Rubriky
Marketing Podnikání

Jak vypadá zodpovědný marketing v podání společnosti Philip Morris?

Cílem marketingu společnosti je oslovit dospělé kuřáky a nabízet jim kvalitní sortiment. V rámci marketingových kampaní se PM nezaměřuje na děti. Faktem však je, že na celém světě děti kouří a to je důvod proč tabáková firma podporuje programy prevence kouření mladistvých. „Zodpovědný marketing je základní součástí všeho, co děláme. Naše zásady marketingu dodržujeme všude, kde […]