Rubriky
Firmy Vzdělávání

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Vysoké učení technické v Brně (dále jen ) je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo -české technické učiliště. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín.

v Brně je tvořeno 8 fakultami. Studium je nabízeno formou řádného, distančního nebo kombinovaného studia (prezenční forma studia a samostudium). Fakulta podnikatelská nabízí mezinárodně uznávané MBA studium (Master of Business Administration), některé fakulty získaly mezinárodní akreditaci FEANI (Evropská federace národních inženýrských asociací ). Součástí v Brně jsou Centrum výpočetních a informačních služeb, Ústřední knihovna, Centrum vzdělávání a poradenství, Centrum sportovních aktivit, Ústav soudíního inženýrství, Nakladatelství VUTIUM a Koleje a menzy.

Nakladatelská a ediční činnost

Svou produkcí v oblasti nadační a vydavatelské činnosti zaujímá VUT přední místo mezi vydavateli odborné literatury v České republice. Ročně vydává téměř 290 titulů nejen zásluhou největších fakult – Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulty informačních technologií, Fakulty strojního inženýrství, Fakulty stavební, ale i Fakulty podnikatelské a Nakladatelství VUTIUM, které vzniklo v roce 1996 a které ladí nakladatelskou a vydavatelskou činnost školy. Jednotlivé fakulty publikují především sborníky z konferencí a učební texty pro své studenty.[1]

Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně – VUTIUM

Nakladatelství vydává studijní, vzdělávací a odbornou literaturu celoškolského charakteru s širokou působností, především původních a překladových učebnic, vědeckých prací, monografií, učebních textů, periodik a to v klasické i v elektronické verzi s využíváním dostupných informačních technologií. Dále má na starosti správu edičního fondu rektora a realizaci ročního edičního plánu schváleného Radou edičního fondu rektora, správu fondu pro vydávání Vědeckých spisů, správu ISBN a ISSN, tvorbu doporučených prodejních cen pro český i zahraniční trh, uzavírání nakladatelských smluv, dohod s lektory a přípravu jejich vyúčtování.[2]

Nakladatelství se člení do 5 útvarů. Každý útvar má níže specifikované povinnosti.[3]

 1. Odpovědná redakce
 2. Koncepce a inovace ediční činnosti VUT v Brně
 3. Redakce a zajištění výroby řad edičního fondu rektora
 4. Výkon funkce tajemníka v Radě edičního fondu rektora
 5. Řešení autorsko-právních vztahů
 6. Uzavírání darovacích a sponzorských smluv
 7. Cenová tvorba
 8. Odborná redakce Vědeckých spisů
 9. Výkon funkce tajemníka Rady vědeckých spisů
 10. Jazyková a věcná správnost rukopisů
 11. Konečná editace a příprava tisku
 12. Zajištění výroby a distribuce
 13. Redakce elektronických publikací
 14. Editace fulltextových a hypertextových dokumentů
 15. Převod souborů do vhodného rofmátu pro užití v on-line či off-line přístupu
 16. Archivace a zálohování dat nakladatelství
 17. Ekonomika, marketing
 18. Ekonomická agenda nakladatelství
 19. Propagace, odbyt titulů
 20. Distribuce dle tiskového zákona
 21. Evidence ISBN a ISSN
 22. Archivace tiskové produkce VUT v Brně a údržba databáze
 23. Administrativní agenda nakladatelství
 24. Redakce celoškolského časopisu
 25. Redakční příprava dodaných textů
 26. Vlastní tvorba
 27. Příprava zlomu tiskových stran
 28. Jednání s autory, zástupci studentů atd.
 29. Distribuce dle zákona o periodické tisku

[1] Výroční zpráva VUT v Brně z roku 2001

[2] http://www.vutbr.cz/nakl/ – webová prezentace nakladatelství VUTIUM (30.3.2005)

[3] http://www.vutbr.cz/nakl/cleneni.htm – struknura Nakladatelství VUTIUM (30.3.2005)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..