Rubriky
Podnikání Technologie Vzdělávání Zdraví

Jaké jsou největší hrozby globalizace?

I přes řadu výhod vzájemně propojených světů můžeme pozorovat řadu palčivých problémů, které souvisí s dnešním globálním světem. Zdravotní hrozby Není žádným problémem navštívit téměř všechny exotické země planety. Od deštných pralesů, přes nekonečně modré oceány až po neprozkoumané a vyprahlé pouště. Exotika nám však kromě nevšedních zážitků může také přivodit značné zdravotní problémy, které obvykle […]

Rubriky
Vzdělávání

Co znamená kulturní transfer?

Kulturním transferem rozumíme přenos v čase a prostoru – z jedné kulturní oblasti a subkultury do druhé, z jednoho média na druhého, z jednoho formátu/žánru do druhého. V této seminární práci se budu zabývat transferem uměleckého díla, konkrétně obrazu od Leonarda da Vinci – Poslední večeře Páně, do jiné kulturní podoby.

Rubriky
Firmy Vzdělávání

Vídeňská Univerzita

Vídeňská Univerzita (The University of Vienna[1], Universitat Wien[2]) byla založena vévodou Rudolfem IV roku 1365, po vzoru Boloňské a Pařížské Univerzity. Vídeňská Univerzita (dále jen UV) je nejstarší univerzitou v německy mluvících zemích a jedna z nejstarších univerzit ve střední Evropě. Pyšnit se může několika laureáty Nobelovy ceny, kteří na půdě univerzity působili. V současné době univerzitu navštěvuje […]

Rubriky
Firmy Vzdělávání

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Vysoké učení technické v Brně (dále jen VUT) je nejstarší brněnská vysoká škola. Její počátky sahají až do poloviny 19. století, do roku 1849, kdy v Brně vzniklo německo-české technické učiliště. V současné době jako jediná technická univerzita pokrývá VUT v Brně celé spektrum technických věd a řady uměleckých disciplín. VUT v Brně je tvořeno 8 […]

Rubriky
Firmy Vzdělávání

Univerzita Karlova (UK)

Univerzita Karlova (dále jen UK) založená v roce 1348 patří mezi nejstarší světové univerzity a dnes je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice uznávanou v kontextu evropském i světovém. Její vědecký a pedagogický výkon i unikátní historická tradice z ní činí významnou kulturní instituci. Univerzita má v současnosti 17 fakult (14 […]

Rubriky
Vzdělávání

Jaké je organizační struktura Masarykovy Univerzity?

Strukturu MU tvoří několik organizačních jednotek, ne všechny provozují vlastní publikační činnost. Nepublikujícími organizačními jednotkami jsou Archiv, Centrum zahraničních studií, Centrum pro regionální rozvoj, Univerzitní centrum Telč, Správa kolejí a menz a Vydavatelství.

Rubriky
Vzdělávání

Jakou ediční činnost má Masarykova Univerzita?

Nositelem vydavatelského oprávnění je Masarykova univerzita. V rámci tohoto vydavatelského oprávnění na základě edičních plánů fakult a Ediční rady MU bylo v roce 2003 ve Vydavatelství Masarykovy univerzity (dále jen VMU) vydáno 311 titulů neperiodických publikací (celkový počet je včetně dotisků). Z toho 54,3 % tvoří učebnice a skripta (169) a 45,7 % vědecké publikace […]

Rubriky
Vzdělávání

Jaké existují zdroje informací?

Sekundární informace jsou zdroje dat, které již byly shromážděny pro nějaký jiný účel. Tento zdroj bývá hojně využíván ve většině výzkumných prací. Jako jejich výhodu lze označit nízké náklady jejich získání a to ať už ve smyslu finančním či ve smyslu vyvinuté aktivity, které je třeba k tomu, abychom se k informacím vůbec dostali. Nevýhodou […]

Rubriky
Marketing Vzdělávání

Jaké jsou metody výzkumu?

Ve většině výzkumných projektů obdobného charakteru je použit popisný typ metodiky výzkumu. Cílem tohoto postupu je poskytnout informace o konkrétních aspektech prostředí. Dalšími typy přístupu jsou: badatelský – využívá údajů čerpaných především z odborných rešerší, případových studií, z rozborů vedených s jednotlivými účastníky na trhu atd. kauzální – je prováděn převážně formou experimentu, tj. zkoumá […]

Rubriky
Marketing Vzdělávání

Jaký je teoretický rámec marketingové studie?

V současné době se setkáváme s nepřeberným množstvím marketingových studií, jejichž autoři sledovali různé cíle výzkumu. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná formální struktura studie podobného zaměření, je možné postupovat na základě vlastních znalostí a zkušeností, ale i představ. Je však nezbytné sledovat a respektovat cíle diplomové práce. K tomu má přispět předem vytyčený teoretický […]